Amerikansk sjöorre Melanitta americana (Swainson 1832)

 

Förekomst

 

Arten räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd av en hanne vid Virsbosjön i Ramnäs den 5 maj 2012 har underkänts för publicering (FiV 44[2-3]:61; VF Suppl. 53:162).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01