Bronsibis Plegadis falcinellus (Linné 1766)

 

Förekomst

 

Bronsibisen har påträffats två gånger i Västmanland, med största sannolikhet gällande samma individ:

 

2012      1 ad. Norsa i Munktorp 27.5 (FiV 44[2-3]:30; VF Suppl. 53:88; Jörgen Lindberg 2012b).

2012      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 28.5 (FiV 44[2-3]:30; VF Suppl. 53:88; Jörgen Lindberg 2012b).

 

Senast uppdaterad 2024-01-15