Brunsiska Acanthis cabaret (P. L. Statius Müller 1776)

 

Förekomst

 

Brunsiskan är en årlig genomflyttare och vintergäst, men i starkt varierande omfattning mellan olika år. Fynd har gjorts över i stort sett hela landskapet och ofta i anslutning till utfodring eller i samband med ringmärkningsverksamhet. Sedan mitten av 1990-talet har den rapporterats årligen, men i starkt varierande antal mellan olika år.

 

Antal årligen rapporterade brunsiskor 2000-2023.

 

Historik

 

Det första fyndet i Västmanland gjordes så sent som 1993, vilket följdes av ytterligare fyra fynd hösten 1994:

 

1993      1 ex. Ås i Nora 27-28.2 (FiV 25:99; VF Suppl. 21:96).

1994      2 ex. Väsby i Kumla 4.9 (FiV 26:138).

1994      2 ex. Åkra i Sala 7.9 (FiV 26:138).

1994      5 ex. Näs i Fläckebo 17.9 (FiV 26:138).

1994      1 1K Asköviken i Västerås-Barkarö 24.9 (FiV 26:138).

 

Därefter rapporterades brunsiskan årligen under åren 1995-1999 och i starkt stigande antal. Som mest rapporterades 125 individer år 1999.

 

Större (minst 50 ex.) ansamlingar före år 2000:

 

1999      70 r. Holmbo i Kumla 6.10 (FiV 31:137).

 

Flyttning och övervintring

 

Höstflyttningen inleds åtminstone vissa år redan i augusti och tycks kulminera under oktober månads första hälft. Mediandatum för första höstfynd under perioden 1993-2023 är den 20 september. Vårflyttningen uppvisar ingen tydlig topp utan antalet uppenbarligen övervintrande individer klingar av huvudsakligen under mars månad. Mediandatum för sista vårfynd under perioden 1993-2023 är den 2 april.

 

Period

Mediandatum för

sista vårobservation

Mediandatum för

första höstobservation

1986-1995

-

4 september

1996-2005

31 mars

13 september

2006-2015

4 april

28 september

2016-2023

26 mars

2 oktober

 

Veckovis fördelning av rapporterade brunsiskor 1993-2023.

 

Större (minst 50 ex.) ansamlingar under perioden 2000-2023:

 

2003      50-60 r. Snickarberget i Sura 11.10 (FiV 35:130).

2014      60 r. Tippen i Sura 5.10 (Ralf Lundmark, opubl.).

 

Senast uppdaterad 2024-03-20