Flodsångare Locustella fluviatilis (Wolf 1810)

 

Utbredning

 

Flodsångaren uppträder sällsynt men regelbundet vid slättsjöar och andra våtmarker samt utefter vattendrag med rik buskvegetation. Den förekommer årligen i Mälarområdet och Skogslåglandet, men är mer tillfällig i Bergslagen.

 

Lokaler med fynd 1976-2021.

 

Numerär

 

Någon häckning har hittills inte konstaterats i Västmanland, men det regelbundna och relativt talrika uppträdandet får anses borga för att häckningar förekommer, åtminstone vissa år. Åren 1976-2021 rapporterades i genomsnitt 18 sjungande flodsångare per år, som mest 75 ex. 2013 och 58 ex. år 1993. Antalet fåglar ökade under 1970- och 1980-talen, men har sedan mitten av 1990-talet tenderat att åter minska. På vissa lokaler har ibland flera sjungande fåglar uppehållit sig. I följande fall har minst tre fåglar rapporterats:

 

1978      3 sj. Knutsberg i Nora 12.6 (MVOF 10:55).

1981      3 sj. Högfors i Karbenning 20.6-10.7 (FiV 13:83).

1981      4 sj. Nötmyran i Västerfärnebo [datum saknas] (FiV 13:83).

1983      3 sj. Nötmyran i Västerfärnebo 6.6 (FiV 15:92).

1993      3 sj. Storå i Lindes 26.5-14.6 (Jan-Erik Malmstigen m.fl., opubl.).

1993      3 sj. Stora Skyttorp i Sura 4-27.6 (Sören Larsson m.fl., opubl.).

1999      3 sj. Västvalla i Fellingsbro 27.5-10.7 (FiV 31:133).

1999      3 sj. Haga i Sura 6-18.6 (FiV 31:133).

2009      4 sj. Malmön i Köping 19.7 (FiV 41:106).

2013      3 sj. Nybron i Fellingsbro 20.5-13.6 (Sven-Olof Eriksson m.fl., opubl.).

2013      3 sj. Krabovägen i Skinnskatteberg 24-30.5 (Per Eriksson m.fl., opubl.).

2013      3 sj. Broby i Skinnskatteberg 26.5-11.6 (Leif Johansson m.fl., opubl.).

 

Följande troliga häckning bör nämnas:

 

2004      1 varnande Lisjöviken i Sura 10-28.7 (FiV 36:150).

 

Intressant i detta sammanhang är också fynd av ”kortsjungande” flodsångare i augusti, årligen 2008-2011, vid Malmön i Köping (FiV 43[2-3]:50).

 

Ulf Ottosson m.fl. (2012) har beräknat det västmanländska beståndet till 17 par. Jag väljer att justera ned den siffran till 10, med tanke på de relativt låga antalen under flertalet år sedan 1990-talet.

 

 

 

Historik

 

Det första fyndet av flodsångare gjordes vid Yxe i Lindes 10-11 juli 1937 enligt följande beskrivning: ”Natten mellan den 10 och 11 juli 1937 färdades min hustru och jag på vägen Lindesberg-Örebro. ...omkring en mil söder om Lindesberg trängde likväl ett främmande fågelläte med en sådan styrka in genom de stängda bilrutorna, att vi måste tvärstanna... ...en oavbrutet sjungande fågel, som genast kunde identifieras som en Locustella. [---] Däremot motsvarade dennes sång precis de beskrivningar, som Voigt givit flodsångaren, Locustella fluviatilis (Wolf), i Excursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. ...familjen i en 35-40 m. från sångplatsen belägen gård... Enligt deras uppgift hördes fågeln först c:a en vecka tidigare och sjöng hela natten mellan den 11 och 12 juli men försvann sedan.” (P. O. Swanberg 1938). Fyndet är samtidigt det första dokumenterade i Sverige (Tommy Tyrberg 1993).

 

Nästa fynd dröjde till år 1960, då en fågel hördes i Västerås: ”Vid Lövudden strax utanför Västerås hördes ett ex. på kvällen den 11.7.1960 (Jan Virking).” (Hans Avelin m.fl. 1962). Under återstoden av 1960-talet och början av 1970-talet gjordes ytterligare nio fynd, varav årligen 1966-71, och från och med år 1973 har flodsångaren rapporterats varje år från Västmanland. Fynd 1963-75:

 

1963      ”Ett sjungande ex. uppehöll sig i tre veckor av juni 1963 i täta buskage längs Hagbyåns stränder i Nora stad, Vstm. Fågeln upptäcktes den 1.6. av Rune Persson och hördes sista gången den 20.6. av undertecknad. (Peter Bernövall 1965b).

1966      ”Ett ex. sjöng kl. 23.00-23.30 den 12.6.1966 vid värmekraftverket, Västerås (Christer Svensk).” (Hans Avelin 1968).

1967      ”1 sjungande ex. Broholmen, Strömsholm [Kolbäck], den 16.6. (Arne Eklöw, Torsten Arvidsson, Carl Nordlund, Hans Avelin).” (Hans Avelin 1969).

1968      ”1 ex Barkarö k:a [Västerås-Barkarö] åtminstone 11-17.6 [5-25.6, fl. obs., opubl.]. Inspelades på band (Holger Johansson, Arne Nilson m fl).” (Hans Avelin 1970).

1969      ”1 ex NW delen av södra Vättern, Skinnskatteberg 2-12.6 (Göran Skarner m fl).” (Ingvar Granqvist 1970b).

1969      ”1 ex Almö [Stora Almö i Västerås-Barkarö] SW Västerås 11.6-8.7 (Leif Johansson, Lars Lindell, Per Magnusson).” (Ingvar Granqvist 1970b).

1970      ”I juni har en flodsångare sjungit på Nyckelön [Rytterne] (Bertil Walldén).” (MVOF 1[3]:9). ”1 ex. i juni Nyckelön, Mälaren (Erik Berggren, Bertil Walldén)…” (Arne Sjögren 1972).

1970      ”1 ex. i juni… …och Fullerö [Västerås-Barkarö], Västerås (Lars Lindell, Lars Johansson).” (Arne Sjögren 1972).

1971      ”1 ex Svartberget [Västanfors], Fagersta. (Torbjörn Jansson). 2:a fyndet i F.” (MVOF 2[3]:5). ”1 ex. 3.7 Svartberget, Fagersta (Torbjörn Jansson).” (Lars Lindell 1972e).

1973      ”1 sjungande 8-9.6 Västerås [Billsta] (Jan Olsson)…” (Lars Lindell 1974f).

1973      ”1 sjungande… …och 12.6 Frövisjön [Skultuna] (Gunnar Fernkvist).” (Lars Lindell 1974f).

1973      1 sj. Sikfors i Hällefors 22-24.7 (Tomas Carlsson, opubl.).

1974      ”1 ex. Hamre, Västerås, 11-16.6 (Hans Jansson, Ulf Carlsson m.fl.)…” (Lars Lindell 1975h).

1974      ”1 ex… …Östra holmen, Västeråsfjärden [Västerås], 12-15.6 (Hans Jansson)…” (Lars Lindell 1975h).

1974      ”1 ex… …Valstasjön, Hallstahammar, 18-27.6… …(Thomas Skoglund m.fl.).” (Lars Lindell 1975h).

1974      1 sj. Djupviken i Ervalla 18.6 (Torsten Lindstedt, opubl.).

1974      ”1 ex... …Norra Lisjön [Norrsjön i Sura] 28.6-6.7 (Thomas Skoglund m.fl.).” (Lars Lindell 1975h).

1975      ”…flodsångare hördes 16.6 vid Gnien [Ramnäs]” (Lars Lindell 1975e).

1975      ”...flodsångare hördes… …kring midsommar på Ängsö [Grisfjärden, 18-23.6].” (Lars Lindell 1975e). ”1 ♂ Ängsö 19-21.6 (Kjell Ingeström, Lars Lindell m.fl.).” (VF 35:324). ”En sjungande fågel Ängsö 19-21.6 (Kjell Ingeström, Lars Lindell m. fl.).” (Lars Lindell 1976d).

 

Flyttning och övervintring

 

Efter sångperiodens slut görs väldigt få fynd och mediandatum för sista observation under perioden 1976-2021 är den 18 juli. Datum för sista fynd har legat rätt stabilt.

 

Period

Mediandatum för

sista observation

1976-1985

20 juli

1986-1995

14 juli

1996-2005

14 juli

2006-2015

30 juli

2016-2021

9 juli

 

Fynd från augusti månad är kända i åtta fall och det är notabelt att samtliga fynd har gjorts i samma område; Malmön i Köping och Barkaröviken i Kungs Barkarö/Köping:

 

2001      1 sj. Malmön 19.8 (FiV 33:95).

2002      1 ex. Malmön 31.8 (FiV 34:115).

2008      1 ex. ”lockläte” Barkaröviken 4.8 (FiV 40:101).

2008      1 sj. Barkaröviken 30.8 (FiV 40:101).

2008      1 ex. ”lockläte” Malmön 30.8 (Jörgen Lindberg, opubl.).

2009      2 sj. (”kortsång”) Malmön 5.8 (FiV 41:106).

2010      1 ex. ”lockläte” Malmön 28.8 (FiV 42[2-3]:49).

2011      1 ex. ”höstläte” Malmön 21.8 (FiV 43[2-3]:50).

 

Det på året senaste kända fyndet gjordes vid Malmön i Köping den 31 augusti 2002 (FiV 34:115).

 

Flodsångaren anländer normalt i slutet av maj och antalet revirhävdande fåglar kulminerar under juni månads första hälft. Det är dock inte ovanligt att höra arten sjunga även i början av juli. Mediandatum för första fynd är för perioden 1976-2021 den 27 maj. Det allra tidigaste fyndet utgörs av en sjungande fågel vid Kohagen i Sura den 12 maj 1990 (FiV 22:113). Datum för första registrerade fågel i Västmanland har legat rätt stabilt under perioden, men med en tendens till senare ankomstdatum de senaste tjugo åren.

 

Period

Mediandatum för

första observation

1976-1985

29 maj

1986-1995

27 maj

1996-2005

24 maj

2006-2015

25 maj

2016-2021

26 maj

 

Senast uppdaterad 2022-04-05