Grågam Aegypius monachus (Linné 1766)

 

Förekomst

 

Grågamen har påträffats en gång i Västmanland:

 

2019      1 ex. någonstans i landskapet 17.5. Fågeln var försedd med GPS-sändare och kunde följas genom Sverige under perioden 14-18.5 (VF Suppl. 60:192).

 

Kommentar

 

Fyndet bedöms som icke spontant i kategori D.

 

Senast uppdaterad 2024-01-31