Myrsnäppa Calidris falcinellus (Pontoppidan 1763)

 

Förekomst

 

Myrsnäppan uppträder regelbundet men fåtaligt under sträckperioderna. Den är mest frekvent under vårflyttningen med en koncentration av fynden till månadsskiftet maj/juni. Höststräcket är mer utdraget från mitten av juli till början av september.

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes fyra fynd:

 

1964          1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 4.6 (VF 25:63)

1968          2 ex. Åmänningen vid Virsbo i Ramnäs 14.8 (VF 29:122).

1969          3 1K Lagårdssjön i Kolbäck 31.8 (VF 31:203; Bo Kumlin, opubl.).

1973          1 ex. Grindberga i Arboga hösten (VF 34:233).

 

Flyttning och övervintring

 

Myrsnäppan ses ytterst sällan före mitten av maj och under perioden 1976-2021 är endast tre sådana fynd kända:

 

1985      3 ex. Gorgen i Västerfärnebo 14.5 (FiV 17:67)

2012      1 ex. Gnien i Ramnäs 11.5 (FiV 44[2-3]:37).

2014      1 ex. Gnien 12.5 (FiV 46[2-3]:41).

 

Vårflyttningen kulminerar i slutet av maj och avklingar snabbt i början av juni. Endast sex fynd efter den 5 juni har gjorts under perioden 1976-2021.

 

Höstflyttningen är mer utdragen från mitten av juli till början av september och uppvisar ingen tydlig topp. Den ses sällan före mitten av juli och endast en handfull fynd föreligger från september, det allra senaste den 10 september 1985 vid Sjömosjön i Fellingsbro (Lars-Erik Spritt, opubl.).

 

Oftast ses enstaka eller smärre ansamlingar rasta, men vid två tillfällen har fler än tio fåglar setts tillsammans:

 

2005      12 r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 31.5 (FiV 37:117).

2012      16 r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 28.5 (FiV 44[2-3]:37).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen C. f. falcinellus.

 

Senast uppdaterad 2022-04-14