Myrsnäppa Calidris falcinellus (Pontoppidan 1763)

 

Förekomst

 

Myrsnäppan uppträder regelbundet men fåtaligt under sträckperioderna.

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes fyra fynd:

 

1964          1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 4.6 (VF 25:63)

1968          2 ex. Åmänningen vid Virsbo i Ramnäs 14.8 (VF 29:122).

1969          3 1K Lagårdssjön i Kolbäck 31.8 (VF 31:203; Bo Kumlin, opubl.).

1973          1 ex. Grindberga i Arboga hösten (VF 34:233).

 

 

Tidigt (före 15.5) fynd före år 2000:

 

1985      3 ex. Gorgen i Västerfärnebo 14.5 (FiV 17:67)

 

Flyttning och övervintring

 

Myrsnäppan är mest frekvent under vårflyttningen med en koncentration av fynden till månadsskiftet maj/juni. Höststräcket är mer utdraget från mitten av juli till början av september. Den ses ytterst sällan före mitten av maj och under perioden 2000-2023 är endast två sådana fynd kända:

 

2012      1 ex. Gnien i Ramnäs 11.5 (FiV 44[2-3]:37).

2014      1 ex. Gnien 12.5 (FiV 46[2-3]:41).

 

Vårflyttningen kulminerar i slutet av maj och avklingar snabbt i början av juni. Endast sju fynd efter den 5 juni har gjorts under perioden 2000-2023.

 

Höstflyttningen är mer utdragen från mitten av juli till början av september och uppvisar ingen tydlig topp. Den ses sällan före mitten av juli och endast en handfull fynd föreligger från september, det allra senaste den 5 september 2023 vid Gnien i Ramnäs (Västmanlands rapportkommitté).

 

Veckovis fördelning av myrsnäppor 2000-2023.

 

Oftast ses enstaka eller smärre ansamlingar rasta, men vid två tillfällen har fler än tio fåglar setts tillsammans:

 

2005      12 r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 31.5 (FiV 37:117).

2012      16 r. Asköviken vid Lövsta 28.5 (FiV 44[2-3]:37).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen C. f. falcinellus.

 

Senast uppdaterad 2024-03-18