Nilgås Alopochen aegyptiaca (Linné 1766)

 

Förekomst

 

Nilgåsen är påträffad en gång i Västmanland:

 

2017      1 r. Norsa i Munktorp 5.6 (FiV 49[2-3]:27; VF Suppl. 58:71).

 

Kommentar

 

Fyndet kan med största säkerhet inte anses spontant, möjligen subspontant med tanke på att frilevande populationer finns på flera platser i Europa.

 

Senast uppdaterad 2024-02-01