Prärietrana Antigone canadensis (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Prärietranan är påträffad en gång i Västmanland:

 

2014      1 ex. Sörsalbo, Björnhålet, Hällby och Västerby i Västerfärnebo 29.4-6.5 (FiV 46[2-3]:38; VF Suppl. 55:98; Daniel Green 2015).

 

Rasförhållanden

 

Fyndets rastillhörighet är oviss.

 

Senast uppdaterad 2024-02-01