Ringtrast Turdus torquatus Linné 1758

 

Förekomst

 

Ringtrasten är en regelbunden men oftast rätt fåtalig genomflyttare på våren. På hösten är den ovanlig. Flest individer ses oftast i landskapets västra halva.

 

Historik

 

Ringtrasten nämns först av Johan Fischerström (1785) i sin beskrivning av Mälaren, men utan hänvisning till Västmanland: ”Ringtrasten (T. torquatus) som bygger sit näste af gyttja eller lera, och som här är mera sällsynt än de förenämde (1) [”(1) Alla Trastar som i almänhet kallas Kramsfoglar, hafva smakeligt kött, och fångas efter hösten i donor och rännsnaror.”]”.

 

Det kan noteras att Carl Rudolf Sundström (1868) inte nämner ringtrasten alls i sin översikt av vertebratfaunan i Örebro län och de första kända fynduppgifterna härrör från 1900-talets början:

 

1917      ”Kan ej finna denna fågel i katalogen. Iakttagen av mig. En fågel anträffad Sept. 1917. Tunby [Västerås].” [Bil. C till V.N.F. 1924-04-11; § 9]. ”I samband härmed kan meddelas, att ex. av denna fågel anträffats i sept. 1917 i S:t Ilian av hr G. Nilsson...” (V.N.F. 1928-03-24, § 7). ”1 ex. an­träffat i Västeråstrakten sept. 1917.” (Matts Floderus 1925).

1927      ”I samband härmed kan meddelas, att ex. av denna fågel anträffats... ...vid Lisjö i Sura vintern 1927 av hr K. Alexandersson.” (V.N.F. 1928-03-24, § 7).

 

Fynden ovan förbisågs uppenbarligen av SOF (1962, s. 82): ”...funnen i övriga landskap utom Vstm, Ång.”. Därefter dröjde det ända 1950-talet innan nästa fynd rapporterades:

 

1952      1 ♂ Furunäs i Ervalla 1.5 (Torsten Lindstedt gm Jan-Erik Malmstigen, opubl.).

 

Detta fynd kände Erik Sjöstedt (1958) möjligen inte till enligt vad han skriver om Väringen i Ervalla/Näsby: ”Av trastar finns alla, utom fjällens ringtrast.”. Från 1960-talet är 18 fynd kända, samtliga på våren (6 april – 4 maj), gällande 1-4 ex. Så när som på att fynd saknades 1974 har ringtrasten från och med 1970-talet rapporterats årligen.

 

Fynd gällande fler än en fågel före 1976:

 

1964      4 ex. Gäddeholm i Irsta 27.4 (Hans Avelin 1966).

1966      4 ex. (3 ♂♂, 1 ♀) Råsvalen i Lindes 26.4 (Hans Avelin 1968).

1966      3 ex. Semla i Västanfors 26.4 (Stefan Svenaeus m.fl., opubl.).

1966      2 ex. (1 ♂, 1 ♀) Andra sidan i Västanfors 30.4 (Per Ålind, opubl.).

1971      2 ex. Västsura i Sura 25.4 (Lars Lindell 1972e).

 

Ett tidigt (före 15.4) fynd före 1976:

 

1969      1 ex. Säterbo kyrka i Arboga 6.4 (Ingvar Granqvist 1970b).

 

Flyttning och övervintring

 

Vårflyttningen passerar i huvudsak från mitten av april till början av maj. Höststräcket synes betydligt mer utdraget och gör sig inte särskilt bemärkt, men tycks kulminera i oktober. Mediandatum för första fynd under perioden 1976-2017 är den 14 april. Motsvarande mediandatum för sista vårfynd är den 7 maj. Antalet höstfynd genom åren är egentligen för få för att möjliggöra en rättvisande beräkning av mediandatum, men tillgängliga data ger första och sista höstfynd den 7 oktober respektive den 28 oktober.

 

Period

Mediandatum för

första vårfynd

Mediandatum för

sista vårfynd

1976-1985

18 april

7 maj

1986-1995

15 april

7 maj

1996-2005

13 april

6 maj

2006-2015

13 april

7 maj

2016-2017

4 april

12 maj

 

Veckovis fördelning av fynd 1976-2017.

 

Antalet årligen rapporterade individer överstiger mycket sällan 50 ex. och ofta rapporteras färre än 25 ex. per år. I ljuset av det är uppträdandet våren 1988 mycket anmärkningsvärt, då hela 158 ex. bokfördes, därav de två i särklass största ansamlingarna någonsin, se nedan.

 

Oftast ses enstaka fåglar rasta, ibland några få nära varandra men mycket sällan fler än fem, och följande större (minst 10 ex.) ansamlingar är därför exceptionella:

 

1988      15 r. Vedbobacken i Västerås 24.4 (FiV 20:72).

1988      11 r. (7 ♂♂, 4 honf.) Vedbobacken 30.4 (Markus Rehnberg, opubl.).

 

Vinterfynd (januari-februari, december) 1976-2017:

 

1977      1 ex. Hammarn i Grythyttan 7.1 (MVOF 9:49).

1999      1 ex. Hällefors 22.2 (FiV 31:133).

2008      1 ad. ♂ Bruket i Skinnskatteberg 10.12 (FiV 40:99).

2014      1 ad. ♂ Talltorp i Västerås 25.12 (FiV 46[2-3]:55).

 

Även sommarfynd (1.6-31.8) är mycket ovanliga och följande är kända under perioden 1976-2017:

 

1991      1 ♂ Rörbosjön i Fläckebo 2.6 (FiV 23:107).

2014      1 ex. Orsta i Kolsva 13.6 (FiV 46[2-3]:55).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen T. t. torquatus.

Senast uppdaterad 2019-01-25