Ringtrast Turdus torquatus Linné 1758

 

Förekomst

 

Ringtrasten är en regelbunden men oftast rätt fåtalig genomflyttare på våren. På hösten är den ovanlig. Flest individer ses oftast i landskapets västra halva. Antalet årligen rapporterade individer överstiger mycket sällan 40 ex. och ofta rapporteras färre än 25 ex. per år.

 

 

Antal fynd 2000-2022.

 

Historik

 

Ringtrasten nämns först av Johan Fischerström (1785) i sin beskrivning av Mälaren, men utan hänvisning till Västmanland: ”Ringtrasten (T. torquatus) som bygger sit näste af gyttja eller lera, och som här är mera sällsynt än de förenämde (1) [”(1) Alla Trastar som i almänhet kallas Kramsfoglar, hafva smakeligt kött, och fångas efter hösten i donor och rännsnaror.”]”.

 

Det kan noteras att Carl Rudolf Sundström (1868) inte nämner ringtrasten alls i sin översikt av vertebratfaunan i Örebro län och de första kända fynduppgifterna härrör från 1900-talets början:

 

1917      ”Kan ej finna denna fågel i katalogen. Iakttagen av mig. En fågel anträffad Sept. 1917. Tunby [Västerås].” [Bil. C till V.N.F. 1924-04-11; § 9]. ”I samband härmed kan meddelas, att ex. av denna fågel anträffats i sept. 1917 i S:t Ilian av hr G. Nilsson...” (V.N.F. 1928-03-24, § 7). ”1 ex. anträffat i Västeråstrakten sept. 1917.” (Matts Floderus 1925).

1927      ”I samband härmed kan meddelas, att ex. av denna fågel anträffats... ...vid Lisjö i Sura vintern 1927 av hr K. Alexandersson.” (V.N.F. 1928-03-24, § 7).

 

Fynden ovan förbisågs uppenbarligen av SOF (1962, s. 82): ”...funnen i övriga landskap utom Vstm, Ång.”. Därefter dröjde det ända 1950-talet innan nästa fynd rapporterades:

 

1952      1 ♂ Furunäs i Ervalla 1.5 (Torsten Lindstedt gm Jan-Erik Malmstigen, opubl.).

 

Detta fynd kände Erik Sjöstedt (1958) möjligen inte till enligt vad han skriver om Väringen i Ervalla/Näsby: ”Av trastar finns alla, utom fjällens ringtrast.”. Från 1960-talet är 18 fynd kända, samtliga på våren (6 april – 4 maj), gällande 1-4 ex. Så när som på att fynd saknades 1974 har ringtrasten från och med 1970-talet rapporterats praktiskt taget årligen.

 

Fynd gällande fler än en fågel före 1976:

 

1964      4 ex. Gäddeholm i Irsta 27.4 (Hans Avelin 1966).

1966      4 ex. (3 ♂♂, 1 ♀) Råsvalen i Lindes 26.4 (Hans Avelin 1968).

1966      3 ex. Semla i Västanfors 26.4 (Stefan Svenaeus m.fl., opubl.).

1966      2 ex. (1 ♂, 1 ♀) Andra sidan i Västanfors 30.4 (Per Ålind, opubl.).

1971      2 ex. Västsura i Sura 25.4 (Lars Lindell 1972e).

 

Ett tidigt (före 15.4) fynd före 1976:

 

1969      1 ex. Säterbo kyrka i Arboga 6.4 (Ingvar Granqvist 1970b).

 

Antal fynd 1976-1999.

 

Den hittills högsta årssumman någonsin är 158 ex. som bokfördes år 1988, därav de två i särklass största ansamlingarna någonsin:

 

1988      15 r. Vedbobacken i Västerås 24.4 (FiV 20:72).

1988      11 r. (7 ♂♂, 4 honf.) Vedbobacken 30.4 (Markus Rehnberg, opubl.).

 

Vinterfynd (1.12-28.2) under perioden 1976-1999:

 

1977      1 ex. Hammarn i Grythyttan 7.1 (MVOF 9:49).

1999      1 ex. Hällefors 22.2 (FiV 31:133).

 

Sommarfynd (1.6-31.8) under perioden 1976-1999:

 

1991      1 ♂ Rörbosjön i Fläckebo 2.6 (FiV 23:107).

 

Flyttning och övervintring

 

Vårflyttningen passerar i huvudsak från mitten av april till början av maj. Höststräcket synes betydligt mer utdraget och gör sig inte särskilt bemärkt, men tycks kulminera i oktober. Antalet höstfynd genom åren är egentligen för få för att möjliggöra en rättvisande beräkning av mediandatum, men tillgängliga data ger första och sista höstfynd den 7 oktober respektive den 26 oktober. Mediandatum för första vårfynd under perioden 1976-2022 är den 14 april. Motsvarande mediandatum för sista vårfynd är den 8 maj.

 

Period

Mediandatum för

första vårfynd

Mediandatum för

sista vårfynd

1976-1985

18 april

7 maj

1986-1995

15 april

7 maj

1996-2005

13 april

6 maj

2006-2015

13 april

7 maj

2016-2022

9 april

10 maj

 

Veckovis fördelning av fynd 2000-2022.

 

Tidiga vårfynd (före 1.4) under perioden 2000-2022:

 

2001      1 ♂ r. Frövi i 11.3 (FiV 33:94).                                       

2009      1 2K ♂ Lyckhem i Kolbäck 19-21.3 (FiV 41:105).

2009      1 ad. ♂ r. Gyttorp i Nora 31.3 (FiV 41:105).

2010      1 ♂ str. (N) Virsbo bruk i Ramnäs 27.3 (FiV 42[2-3]:48).

2012      1 honf. Oskarsborg i Kolbäck 22.3 (FiV 44[2-3]:50).

 

Vinterfynd (1.12-28.2) 2000-2022:

 

2008      1 ad. ♂ Bruket i Skinnskatteberg 10.12 (FiV 40:99).

2014      1 ad. ♂ Talltorp i Västerås 25.12 (FiV 46[2-3]:55).

 

Även sommarfynd (1.6-31.8) är mycket ovanliga och följande är kända under perioden 2000-2022:

 

2014      1 ex. Orsta i Kolsva 13.6 (FiV 46[2-3]:55).

2021      1 sj. Salboknös i Ljusnarsberg 11.7 (FiV 54[2]:66).

 

Fyndet av en sjungande fågel i bergig skogsterräng i Ljusnarsberg i juli månad, dvs. under häckningstid och långt utanför gängse flyttningsperioder, är anmärkningsvärt.

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen T. t. torquatus.

Senast uppdaterad 2023-08-04