Silvertärna Sterna paradisaea Pontoppidan 1763

 

Förekomst

 

Silvertärnan förekommer som genomflyttare, mest talrik under vårsträcket i maj, men ses även under retursträcket i juli och augusti. Sträcket försiggår tämligen anonymt men märks ibland i form av ”nedfall” i samband med sämre väder. Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor 2000-2022:

 

2009      178 str. Kvicksund i Rytterne 24.7 (FiV 41:92).

2014      130 r. Glåpen i Sura 5.5 (Ralf Lundmark, opubl.).

2014      150 r. Glåpen 8.5 (FiV 46[2-3]:46).

2019      180 r. Glåpen 26.4 (Ralf Lundmark, opubl.).

2021      120 r. Glåpen 10.5 (Västmanlands rapportkommitté).

2022      360 r. Glåpen 7.5 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Vårsträcket passerar tämligen koncentrerat i tid i maj månad. Mediandatum för första och sista vårobservation under perioden 1976-2022 är den 3 maj respektive den 27 maj. Motsvarande mediandatum för höstfynd (fr.o.m. 1 juli) är den 17 juli respektive den 15 augusti.

 

Period

Mediandatum för

första vårfynd

Mediandatum för

sista vårfynd

1976-1985

14 maj

26 maj

1986-1995

8 maj

26 maj

1996-2005

1 maj

27 maj

2006-2015

27 april

4 juni

2016-2022

27 april

28 maj

 

Period

Mediandatum för

första höstfynd

Mediandatum för

sista höstfynd

1976-1985

9 augusti

 

1986-1995

18 juli

 

1996-2005

10 juli

14 augusti

2006-2015

12 juli

13 augusti

2016-2022

17 juli

10 augusti

 

Det allra tidigaste fyndet på året gjordes vid Tallgås i Kärrbo den 21 april 2014 (Ralf Lundmark, opubl.).

 

Undantagsvis har sena höstfynd gjorts i oktober:

 

2011      1 r. Nedre Vättern i Skinnskatteberg 7.10 (FiV 43[2-3]:41). 

2016      1 ad. r. Nedre Vättern 20.10 (Leif Johansson, opubl.).

 

Veckovis fördelning av fynd under perioden 2000-2022.

 

Historik

 

Det första rapporterade fyndet av silvertärna i Västmanland:

 

1925      ”…en rödnäbbad tärna hade enl. hr Hasselgren skjutits i Fläckebo i maj 1925 och inlämnats till konservering hos hr K. Johansson, Sala;…” (V.N.F. 1925-09-11, § 11).

 

Uppgiften i SOF (1962) och SOF (1970) om tidigare häckningsförekomst vid Mälaren har inte gått att få bekräftad.

 

Sannolikt på grund av problem med fältbestämning, alternativt förbiseende, rapporterades få silvertärnor före 1976 och nedan listas de kända fynden:

                

1969      ”2 ex Backgården, Fagersta 15.5 (Anna-Kari Granqvist, Ingvar Granqvist).” (Ingvar Granqvist 1970b).

1970      ”13.5 1 silvertärna... ...Backgården (Per Ålind).” (Anonym 1970c). ”1 ex. 13.5 Backgården, Fagersta (Per Åhlind).” (Lars Lindell 1972e).

1973      2 ex. Gussjön i Fläckebo 13.5 (Jan-Olov Lundeqvist, opubl.).

1973      6 str. (S) Gorgen i Västerfärnebo 12.8 (Erik Andersson, opubl.).

1975      ”...en nordsträckande silvertärna iakttogs vid Hällefors i början av maj.” (Lars Lindell 1975e).

1975      2 r. Fläcksjön i Fläckebo 19.5 (Kalle Källebrink, opubl.; Lars Lindell 1976d).

1975      2 r. Fläcksjön 21.5 (Kalle Källebrink, opubl.; Lars Lindell 1976d).

1975      2 r. Fläcksjön 23.5 (Kalle Källebrink, opubl.; Lars Lindell 1976d).

1975      1 r. Fläcksjön 30.5 (Erik Andersson, opubl.; Lars Lindell 1976d).

1975      2 r. Fläcksjön 31.5 (Kalle Källebrink, opubl.; Lars Lindell 1976d).

1975      1 r. Fläcksjön 1.6 (Kalle Källebrink, opubl.; Lars Lindell 1976d).

1975      ”1 ex. mot norr över Bäckatorpsmossen, Hällefors 17.6 (Carl-Ivan Carlsson, Tomas Carlsson)”. (Lars Lindell 1976d).

 

Håkan Johansson (1983) nämner ytterligare två observationer före 1976, dels i Västanfors 1966, dels i Ramnäs 1972. Uppgifter om dessa fynd återfinns dock inte i rapportkommitténs arkiv, varför jag bortser från dem.

 

Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor 1976-1999:

 

1995      250 r. Fläcksjön i Fläckebo 15.5 (FiV 27:133).

1996      112 ex. Sörsjön i Sura 13.5 (Ralf Lundmark, opubl.).

1996      130 ex. Sörsjön i Sura 18.5 (FiV 28:150).

1998      140 r. Storsjön i Möklinta 7.5 (FiV 30[2]:43).

 

Sent (fr.o.m. 1.10) höstfynd före år 2000:

 

1979      2 1K r. Vagnshäll, Väringen, i Näsby 30.10 (Erik Jansson gm Jan-Erik Malmstigen, opubl.).

 

 

Senast uppdaterad 2023-07-18