Småskrake Mergus serrator Linné 1758

 

Utbredning

 

Småskraken häckar sparsamt till sällsynt vid klarvattensjöar och vattendrag, framför allt i Bergslagen, men lokalt även i Skogslåglandet och Mälarområdet.

 

Lokaler med säkerställd häckning 2000-2023.

 

Numerär

 

Ulf Ottosson m.fl. (2012) beräknade det västmanländska beståndet till 70 par, vilket kan vara en rimlig aktuell siffra som jag får ansluta mig till i brist på annat underlag.

 

 

Småskrakens häckning infaller förhållandevis sent på året, jämfört med de flesta andra änder. Ungkullar ses ofta inte förrän i juli månad, men under de senaste decennierna har betydligt tidigare häckningar rapporterats jämfört med 1970-, 1980- och 1990-talen, se tabell nedan. Det hittills enda kända bofyndet, med ruvande fågel på 10 ägg, gjordes på Flottgrundet i Ängsö den 20 juli 1994 (Thomas Pettersson m.fl. 1995b).

 

Period

Mediandatum för första

observation av årsunge

(pullus eller 1K)

1976-1985

9 juli

1986-1995

31 juli

1996-2005

25 juli

2006-2015

24 juni

2016-2023

25 juni

 

Historik

 

Subfossila lämningar från småskrake föreligger från utgrävning av medeltida (cirka 1050-1300 e. Kr.) kulturlager i kvarteret Linnéa i Västerås (Sabine Sten & Maria Wretemark 1996).

 

Carl Rudolf Sundström (1868) uppgav beträffande Örebro län att småskraken ”...träffas äfven ofta under flyttningen, men häckar mycket sällan inom länet.”.

 

Sven Ekman (1922) påstod att ”Han häckar icke heller i Mälaren, åtminstone icke regelbundet.”, vilket intressant nog motsades av Matts Floderus (1925): ”Häckande i Ryttern, säkerligen även i Köpingstrakten; sjön Åmänningen.”. Dessa uppgifter hade Floderus samlat in enligt följande: ”Ryttern: Åholmen enl Kolthoff Åmänningen enl. Sieurin Köpingstr. iaktagen häckande (iaktagen med ungar) E. Råberg” (lektor O. M. Floderus kartotek, förvarat i Västerås stadsarkiv). När det gäller följande uppgift från Ängsö är det oklart om den gäller småskrake eller storskrake, eller möjligen båda: ”Skrakarna häcka på Fagerön samt Hallingön, dock enstaka par.” (ur brev den 25 maj 1925 från H. Nordahl, skogvaktare på Ängsö, till lektor O. M. Floderus). Småskraken nämns 1930 även från Gimpelstenarna i Kärrbo/Ängsö, men det är oklart om den ansågs häcka där: ”I samband härmed meddelades, att några av fören:s medlemmar m. fl. d. 24/6 d. å. speciellt i och för ringmärkning, företagit en motorbåtsfärd till skäret Gimpelstenarna, känt som häcknings- eller åtminstone fyndplats för åtskilliga fåglar, såsom gråtrut, fiskmås, fisktärna, stor- och småskrake, roskarl m. fl.” (V.N.F. 1930-12-13, § 4).

 

Därefter är det märkligt magert med uppgifter och till och med 1950-talet är endast följande kända:

 

1954      F. n. [mitten på mars 1954] är det is över hela viken, men vanligen brukar spillvatten från Ångkraftverket hålla en ränna öppen, där tidvis massor av fågel dväljes. Det kan... ...vara... ...och någon gång små- och salskrakar.” (Bertil Walldén 1955, s. 244).

1954      3 ex. (1 ♂, 2 ♀♀) Asköviken i Västerås-Barkarö 7.11 (Bo Kumlin, opubl.).

1958      ”Av övriga sjöfåglar ses många under flyttningarna. Storskrake och småskrake kommer, var vid sin tid [Väringen i Ervalla/Näsby].” (Erik Sjöstedt 1958).

 

Under perioden 1961-1975 rapporterades småskraken i stort sett årligen under flyttningstiderna vår och höst. Uppgifter om häckning var emellertid mycket sparsamma och endast följande är kända från den perioden:

 

1960-tal   Endast en häckning känd: 1 par i början på 1960-talet i Vågsjön [Gunnilbo/Odensvi/Sura] (Christer Svensk).” (Lars Lindell 1973e).

1969         ”En ♀ med 10 pulli 7.8.69 Sörälgen, Hällefors (Carl-Ivan Carlsson, Tomas Carlsson).” (Lars Lindell 1974f).

1969         ”År 1969 uppgavs... ...att den sannolikt häckade i Hörken [Södra Hörken i Grängesberg/Ljusnarsberg] (Berndt Larsson, Åke Persson).” (Kjell Bylin 1975, s. 272).

1970         1 ♀ + 6 pulli Usken i Linde 19.6 (Västmanlands rapportkommitté).

1975         ”Två häckningar: honor med ungar iakttagna vid Aggarön (Mats Peterz) och Ängsö (Keijo Kangas) i juli. Tidigare endast två häckningar kända i Västmanland.” (Lars Lindell 1976d). 1 ♀ + 3 1K Aggarön i Kärrbo 20.7 (Mats Peterz, opubl.).

 

Beståndet i västmanlandsdelen av Västmanlands län beräknades i mitten av 1980-talet till cirka 35 par (Thomas Skoglund 1985).

 

 

I övrigt kan från tiden före 1976 nämnas ett par större (minst 10 ex.) ansamlingar:

 

1973      En ovanligt stor flock är 12 ex. 9.5 Lagårdssjön (Thomas Skoglund).” (Lars Lindell 1974f); 12 r. (6 ♂♂, 6 ♀♀) Lagårdssjön i Kolbäck 9.5 (Thomas Pettersson, opubl.).

1975      13 ex. Granfjärden i Ängsö 27.4 (Kjell Ingeström, opubl.).

 

Större (minst 20 ex.) ansamlingar och sträcksummor 1976-1999:

 

1978      24 ex. Granfjärden i Ängsö 14.5 (Kjell Ingeström, opubl.).

1982      28 ex. (14 ♂♂, 14 ♀♀) Åmänningen i Västervåla 28-29.5 (FiV 14:94).

1984      24 ex. (12 ♂♂, 12 ♀♀) Granfjärden 3.5 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Vinterfynd (januari, februari, december) före år 2000:

 

1988      1 ad. ♀ Bornsälven i Nora 31.1 (Roland Thuvander, opubl.).

1988      1 ♀ Flogen i Västanfors 6-7.2 (Bo Persson, opubl.).

1994      1 ♂ Väringen vid Hinseberg i Näsby 13-15.1 och, möjligen samma individ, 1 ♂ Frövibro i Näsby 26.2 (FiV 26:119).

 

Flyttning och övervintring

 

Vårflyttningen pågår huvudsakligen från mitten av april och kulminerar i början eller mitten av maj. Höstflyttningen är mer utdragen, men tycks kulminera i oktober.

 

Veckovis fördelning av fynd av småskrakar 2000-2023.

 

Mediandatum för första vårobservation under perioden 1976-2023 är den 5 april. Mediandatum för sista höstfynd under samma period är den 6 november. De första fynden för året har gjorts allt tidigare, se tabell nedan.

 

Period

Mediandatum för

första observation

Mediandatum för

sista observation

1976-1985

13 april

3 november

1986-1995

7 april

31 oktober

1996-2005

6 april

5 november

2006-2015

31 mars

10 november

2016-2023

28 mars

14 november

 

Större (minst 20 ex.) ansamlingar och sträcksummor 2000-2023:

 

2002      25 ex. Stora Aspen i Västanfors 25.9 (Jan-Olov Lundeqvist, opubl.).

2006      22 r. Granfjärden 5.5 (Ralf Lundmark m.fl., opubl.).

2007      41 r. Västlandasjön i Kolsva/Medåker/Västra Skedvi 4.11 (FiV 39:53).

2010      27 str. (V) Kvicksund i Rytterne 26.9 (FiV 42[2-3]:25).

2014      26 r. (21 ♂♂, 5 ♀♀) Åmänningen vid Framnäs i Västervåla 26.4 (FiV 46[2-3]:29).

2022      86 str. (V) Kvicksund 24.10 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Vinterfynd (januari, februari, december) 2000-2023:

 

2002      1 ♂ Västeråsfjärden vid Sjöhagen i Västerås 7.12 (FiV 35:98).

2003      1 ♀ Munkängen i Västerås 9.2 (FiV 35:98).

2006      1 ♀ Väringen vid Bläsåsen i Näsby 24.12 (FiV 38:100).

2006      1 ♀ Grythytteviken i Grythyttan 25.12 (FiV 38:100).

2014      2 honf. Östersjön i Sura 8.12 (Lennart Eriksson, opubl.).

2020      1 ♀ Västlandasjön i Kolsva/Medåker/Västra Skedvi 6-9.1 (FiV 52[2-3]:39).

2020      1 2K ♂ Galten vid Malmön i Köping 7.1-5.3 (FiV 52[2-3]:39).

2020      1 ♂ Västlandasjön 18.1 (FiV 52[2-3]:39).

2020      1 ♀ Östersjön i Sura 1.2 (FiV 52[2-3]:39).

2021      1 honf. Åmänningen vid Kappadocia i Västervåla 4.1 (FiV 54[2]:36).

2022      4 r. Norasjön i Nora 1.12 (Västmanlands rapportkommitté).

2022      1 ♂ förbifl. Norasjön 3.12 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      1 honf. r. Munkängen i Västerås 2.12 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Senast uppdaterad 2024-02-02