Småspov Numenius phaeopus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Småspoven är en regelbunden genomflyttare under vår, sommar och tidig höst. Uppträdandet är i regel talrikare på våren än annars. Någon häckning har aldrig konstaterats, men fynd under häckningstid, och under omständigheter som kan tyda på häckning, har gjorts vid några tillfällen:

 

1984      1 ex. ”varnade ivrigt på Kroksmossen, Sala kn [Krokmossen i Fläckebo/Ramnäs] 15/7, några ungar kunde dock ej hittas (SL).” (FiV 16:88).

1985      2 sj. Knuthöjdsmossen i Hällefors 9-12.5 (Mats Trillkott, opubl.).

2011      1 sj. Lappland i Skinnskatteberg 22.5 (Leif Edberg m.fl., opubl.).

 

Historik

 

Småspoven nämns första gången av Johan Fischerström (1785) i sin beskrivning av Mälaren, men utan referens till Västmanland: ”Vindspolen Små-Spofven (Scolopax Phæopus) äfven kallad Qvidbonden, som häckar på stora sumpiga ängar, och ganska rädd om sina ungar, skjutes beqvämligast när han til dessas fredande flyger efter skyttens hund (2) [”(2) Man tror at han bådar storm, när han skriker under flygten.”]”.

 

Carl Rudolf Sundström (1868) skriver beträffande Örebro län att småspoven ”...är, enligt Herr Löwenhjelm, sällsynt under flyttningarna.”.

 

Därefter finns inga uppgifter förrän 1950-talet. Vid den s.k. ”Tippen” vid Östersjön i Sura var småspoven tydligen en regelbunden syn, åtminstone på våren: ”...småspoven kunde man få se flyga över på vårsträcket.” (Göran Lundqvist 1972). Och vid Asköviken i Västerås-Barkarö ansågs den vara en ”Årsviss genomflyttare” (Bertil Walldén 1955).

 

Övriga uppgifter under 1950- och 1960-talen bekräftar att småspoven var en regelbunden genomflyttare. Större (minst 25 ex.) ansamlingar av rastande eller dagssummor av sträckande före 1976:

 

1970      100 str. (S) Flyten i Skinnskatteberg 28.7 (Björn Klevemark, opubl.).

1973      25 str. Bysjön i Västerfärnebo 17.5 (Kjell Eklund, opubl.).

1974      40 (11+29) ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 16.5 (Lars Lindell, opubl.).

 

Flyttning och övervintring

 

Vårsträcket inleds ofta i mitten av april och kulminerar i början eller mitten av maj. Ännu i början av juni kan ibland enstaka norrflyttande småspovar ses. Mediandatum för första och sista vårfynd under perioden 1976-2021 är den 22 april respektive den 25 maj.

 

Period

Mediandatum för

första vårfynd

Mediandatum för

sista vårfynd

1976-1985

19 april

21 maj

1986-1995

24 april

23 maj

1996-2005

21 april

26 maj

2006-2015

22 april

30 maj

2016-2021

20 april

28 maj

 

Höstflyttningen inleds i regel i slutet av juni och pågår i huvudsak till slutet av augusti med en topp i mitten av juli. Emellanåt kan enstaka fåglar ses ett stycke in i september. Något fynd under månaderna oktober till och med mars är inte känt. Mediandatum för första och sista sommar- och höstfynd under perioden 1976-2021 är den 30 juni respektive den 24 augusti.

 

Period

Mediandatum för

första höstfynd

Mediandatum för

sista höstfynd

1976-1985

28 juni

24 augusti

1986-1995

9 juli

12 augusti

1996-2005

28 juni

23 augusti

2006-2015

24 juni

30 augusti

2016-2021

30 juni

26 augusti

 

Veckovis fördelning av fynd 1976-2021.

 

I regel ses mindre flockar eller enstaka fåglar, inte sällan i flock med andra arter, t.ex. myrspov. Ibland kan rätt stora ansamlingar rasta, i synnerhet på våren, och de största (minst 25 ex.) noteringarna under perioden 1976-2021 är följande:

 

1978      45 r. Näs i Fläckebo 13.5 (Kalle Källebrink m.fl., opubl.).

1978      28 r. Hullberget i Fläckebo 16.5 (Kalle Källebrink m.fl., opubl.).

1985      32 r. Gussjöbäck i Fläckebo 11.5 (FiV 17:68).

1986      36 r. Hedåker i Västerfärnebo 29.4 (Åke Berg, opubl.).

1995      25 r. Gnien i Ramnäs 15.5 (Sören Larsson & Ralf Lundmark, opubl.).

1996      26 r. Hullberget i Fläckebo 18.5 (Kalle Källebrink, opubl.).

2012      35 r. Framnäs i Västervåla 4.5 (FiV 44[2-3]:38). 

2014      36 r. Södra Ås i Nora 7.5 (FiV 46[2-3]:42).

2015      25 r. Frövisjön i Skultuna 10.5 (FiV 47[2-3]:42).

2020      27 r. Gnien 2.5 (FiV 52[2-3]:46).

2020      64 r. Vasselhyttan i Lindes 2.5 (FiV 52[2-3]:46).

 

Sträckande flockar är i regel små, men följande större (minst 25 ex.) dagssummor har rapporterats under perioden 1976-2021:

 

1977      32 str. (S) Fläcksjön i Fläckebo 24.7 (Erik Andersson & Göran Ljunggren, opubl.).

1983      33 str. (N) Hagaberg i Näsby 1.5 (FiV 15:87). 

1991      35 str. (S) Morskogasjön i Ramsberg 17.7 (Mikael Hake, opubl.).

1999      38 str. (NO) Gussjöbäck i Fläckebo 12.5 (FiV 31:121).

2001      25 str. (S) Gnien i Ramnäs 16.7 (FiV 33:81).

2002      30 str. (SV) Kungsudden i Kungs Barkarö 28.7 (FiV 35:114). 

2003      27 str. (NO) Lagårdssjön i Kolbäck 27.4 (FiV 35:113).

2003      30 str. (SV) Tidö-Lindö och, 18 minuter senare, Kvicksund i Rytterne 27.7 (FiV 35:113).

2004      85 (60+25) str. (NO) Dyvikskvarn i Ängsö 9.5 (FiV 36:131).

2008      28 str. (V) Kungsudden i Kungs Barkarö 28.6 (FiV 40:78). 

2009      25 str. Hagaberg i Näsby 1.5 (FiV 41:88).

2013      42 str. (S) Barkarö i Västerås-Barkarö 4.7 (FiV 45[2-3]:39).

2016      39 str. (V) Kungsudden i Kungs Barkarö 26.7 (FiV 48[2-3]:44).

2019      29 str. Gnien i Ramnäs 17.8 (FiV 51[2-3]:36).

2020      41 str. (NO) Österhammarssjön i Fellingsbro 1.5 (FiV 52[2-3]:46).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen N. ph. phaeopus.

 

Senast uppdaterad 2022-04-14