Snösiska Acanthis hornemanni (Holboell 1843)

 

Förekomst

 

Snösiskan är en årlig genomflyttare och vintergäst, men i starkt varierande omfattning mellan olika år. Fynd har gjorts över i stort sett hela landskapet och ofta i anslutning till utfodring.

 

Antal rapporterade snösiskor 2000-2023.

 

Historik

 

Det första kända fyndet i Västmanland gjordes i Västerås i januari 1954:

 

1954      ”1 ex. iakttogs i jan. 1954 bland gråsiskor vid sopstation inom Västerås stad (H. Avelin). Säkert är fågeln över lag förbigången bland de stora gråsiskflockarna vintertid.” (Jens Wahlstedt 1955b). ”Bland de mest intressanta iakttagelserna av strykfåglar här i trakten hör upptäckten av snösiskan uppifrån Torne lappmark i jan. 1954 (Avelin, Björklund).” (Bertil Walldén 1955, s. 231).

 

Dessutom gjordes tydligen något fynd vid den så kallade ”Tippen” vid Östersjön i Sura på 1950-talet: ”Som särskilt celebra gäster må nämnas... ...snösiska.” (Göran Lundqvist 1972).

 

Nästföljande fynd utgörs av 2 ex. vid Solberga i Skultuna den 12 april 1958 (Janne Virking, opubl.).

 

Under 1960-talet gjordes 16 fynd och under åren 1970-1975 gjordes ytterligare 31 fynd. Samtliga dessa fynd föll inom tidsramen 15 oktober-21 april, förutom ett:

 

1965      4 ex. Södra Landsberget i Västervåla 17.9 (Per Leif Lejdelin 1965; Per Ålind, in litt.).

 

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Datorikon

Automatiskt genererad beskrivning

Antal rapporterade snösiskor 1976-1999.

 

Större (minst 10 ex.) ansamlingar före år 2000:

 

1974      22 ex. Backgården i Västanfors 22.3 (Raimo Laurila, opubl.).

1986      10 ex. Norsa i Munktorp 17.3 och 31.3 (FiV 18:75).

1986      15 ex. Seglingsberg i Ramnäs 30.3 (FiV 18:75).

1990      10 ex. Stentjärnen i Ramnäs 4.2 (FiV 22:119).

1991      10 ex. Grindtorp, Lundby, i Västerås 18.3 (FiV 23:110).

 

Flyttning och övervintring

 

Höstflyttningen inleds åtminstone vissa år redan i september och tycks kulminera i oktober eller november. Mediandatum för första höstfynd under perioden 1976-2023 är den 2 november. Vårflyttningen uppvisar ingen tydlig topp utan antalet uppenbarligen övervintrande individer klingar av huvudsakligen under mars och april. Mediandatum för sista vårfynd under perioden 1976-2023 är den 26 mars.

 

Period

Mediandatum för

sista vårobservation

Mediandatum för

första höstobservation

1976-1985

13 april

21 oktober

1986-1995

31 mars

31 oktober

1996-2005

26 mars

18 oktober

2006-2015

2 april

31 oktober

2016-2023

16 mars

13 november

 

Veckovis fördelning av rapporterade snösiskor under perioden 2000-2023.

 

Större (minst 10 ex.) ansamlingar under perioden 2000-2023:

 

2014      13 ex. Annehill i Ramnäs 26.1 (Ralf Lundmark & Anne-Marie Lundmark, opubl.).

2017      10 ex. (4 ♂♂, 6 ♀♀) Åsen i Ramnäs 8.2 (Ralf Lundmark m.fl., opubl.).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen A. h. exilipes (Coues 1862).

 

Senast uppdaterad 2024-03-20