Turkestantörnskata Lanius phoenicuroides Schalow 1875

 

Förekomst

 

Turkestantörnskatan räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Ett fynd av en årsunge vid Norsa i Munktorp den 11 oktober 2012 har godkänts och publicerats (FiV 44[2-3]:54; VF Suppl. 53:152-153). Rastillhörigheten gick emellertid inte att fastställa, dvs. antingen rasen L. i. phoenicuroides (Schalow 1875) eller nominatrasen L. i. isabellinus. Raserna anses numera av SOF:s taxonomikommitté som fullgoda arter, vilket innebär att fågeln ifråga måste anses som obestämd till art, dvs. antingen isabellatörnskata L. isabellinus eller turkestantörnskata L. phoenicuroides.

 

Senast uppdaterad 2024-01-18