Ägretthäger Ardea alba Linné 1758

 

Förekomst

 

Ägretthägern har påträffats 139 gånger i Västmanland, varav 138 gånger under perioden 1976-2021. Det senaste decenniet har den setts årligen och i ökande antal, från att dessförinnan ha varit en sällsynt besökare i landskapet. Fåglarna tycks vara mycket rörliga och sällan stationära på en och samma lokal en längre tid. Detta försvårar givetvis bedömningen av antalet inblandade individer under ett år, för att uttrycka sig försiktigt. Därför övergår jag till att räkna antal fynd snarare än att försöka gissa mig till hur många individer som kan vara inblandade i fynden.

 

 

 

Veckovis fördelning av antal fynd 1976-2021.  

 

Historik

 

Före 1976 är ett fynd känt, nämligen av en adult hona som sköts vid Västerås i november 1856: ”…men säkrare är att ett exemplar af denna hägerart blef skjutet vid Westerås i November 1856 af H:r Mr. Johansson, och inlemnadt till Mus. i Stockholm” (Sven Nilsson 1858, II, s. 183); ”Hona, gammal, november 1856, Vesterås, Dr. Johansson.” (C. J. Sundevall & J. G. H. Kinberg 1856-86, s. 667).

 

Rasförhållanden

 

Fynden gäller sannolikt nominatrasen A. a. alba.

 

Senast uppdaterad 2022-04-06