Ägretthäger Ardea alba Linné 1758

 

Förekomst

 

Ägretthägern har påträffats 230 gånger i Västmanland, varav 221 gånger under perioden 2000-2023. Det senaste decenniet har den setts årligen och i ökande antal, från att dessförinnan ha varit en sällsynt besökare i landskapet. Fåglarna tycks vara mycket rörliga och sällan stationära på en och samma lokal en längre tid. Detta försvårar givetvis bedömningen av antalet inblandade individer under ett år, för att uttrycka sig försiktigt. Därför har jag övergått till att räkna antal fynd snarare än att försöka gissa mig till hur många individer som kan vara inblandade i fynden. Men även det är mycket svårbedömt och fortsätter utvecklingen får jag försöka hitta ett annat sätt att mäta förekomsten.

 

De största (minst 10 ex.) ansamlingarna:

 

2022      24 r. Asköviken i Västerås-Barkarö 14.8 (Västmanlands rapportkommitté).

2022      10 str. (NO) Vasastaden i Västerås 24.8 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      Asköviken 30.8-17.9, som mest 16 ex. 30.8 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      10 ex. Lagårdssjön i Kolbäck 3-5.9 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      Fläcksjön i Fläckebo 12-19.9, som mest 28 ex. 19.9 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      12 ex. Gnien i Ramnäs 15.9 (Västmanlands rapportkommitté).

 

 

Veckovis fördelning av antal fynd 2000-2023.  

 

Historik

 

Före 1976 är ett fynd känt, nämligen av en adult hona som sköts vid Västerås i november 1856: ”…men säkrare är att ett exemplar af denna hägerart blef skjutet vid Westerås i November 1856 af H:r Mr. Johansson, och inlemnadt till Mus. i Stockholm” (Sven Nilsson 1858, II, s. 183); ”Hona, gammal, november 1856, Vesterås, Dr. Johansson.” (C. J. Sundevall & J. G. H. Kinberg 1856-86, s. 667). Fynd under perioden 1976-1999:

 

1983      1 ex. Rällsjön i Ramsberg 17.4, Björken i Ljusnarsberg 18.4 och Vasselhyttan i Lindes ult.4 avser sannolikt samma fågel (FiV 16:76; FiV 20:79; VF 45:69).

1984      1 ex. Finnåkerssjön och Österhammarssjön i Fellingsbro 14.8-23.9 (FiV 16:76; VF 46:325).

1986      1 ex. Fläcksjön i Fläckebo 29-30.6 (FiV 18:60; VF 46:444).

1989      1 ex. Gnien i Ramnäs 9.7 (FiV 21:56; VF 49:394).

1990      1 ex. Grythytteviken i Grythyttan 21.4 (FiV 22:95; VF 50[6-7]:30).

1990      1 ex. Nötmyran i Västerfärnebo 31.7 (FiV 22:95; VF 50[6-7]:30).

1994      1 ex. Sällingsjön i Fellingsbro 7.5 (FiV 26:108; VF Suppl. 22:73).

1996      1 ad. Halvarsborg i Arboga 7.6 (FiV 28:123; VF Suppl. 27:77).

1996      1 ad. Fläcksjön vid Näs i Fläckebo 27.7 (FiV 28:123; VF Suppl. 27:77).

1999      1 ad. Asköviken 17-18.4 (VF Suppl. 33:84; FiV 31:98).

 

Flyttning och övervintring

 

Ägretthägrar har setts under större delen av året med en topp under våren i april-maj. Vinterfynd är dock ytterst ovanligt och följande är kända under perioden 2000-2023:

 

2012      1 ex. Frövi i Näsby 10.2 (Västmanlands rapportkommitté).

2018      1 ex. Ramnäs 5.12 (FiV 50[2]:32).

2020      1 ex. Asköviken i Rytterne 7.12 (FiV 52[2-3]:54).

2022      1 ex. Asköviken 1-5.12 (FiV 55[2-3]:46).

 

Rasförhållanden

 

Fynden gäller sannolikt nominatrasen A. a. alba.

 

Senast uppdaterad 2024-01-23