Aftonfalk Falco vespertinus Linné 1766

 

Förekomst

 

Aftonfalken uppträder sällsynt, ej årligen, i Västmanland. Den har påträffats sammanlagt 103 gånger, varav 56 gånger (71 ex.) under perioden 2000-2023. Flertalet fynd har gjorts under vår och försommar med en topp i maj. En liten topp i september märks också. Flertalet (minst 70 %) av de fåglar som har setts någon av månaderna april-juli var hannar. Under perioden har antalet fynd tenderat att öka, särskilt från och med 1990-talet, då fynd har gjorts nästan varje år. Tidigaste och senaste observationsdatum är 20 april respektive 30 september. Se även Gunnar Lignell (1997) för en översikt.

 

Den 30 augusti 2019 och ett par veckor framåt skedde ett inflöde av aftonfalkar i aldrig tidigare, eller senare, skådad omfattning. Den stora merparten utgjordes av årsungar och upp till fem fåglar kunde emellanåt ses på samma lokal. Många av dem var också rörliga vilket gör summeringen vansklig, men en bedömning landade ändå på 35 individer (FiV 51[2-3]:46). Detta kan jämföras med tidigare årshögsta, 7 ex. år 1994. Geografiskt låg tyngdpunkten i uppträdandet i de sydöstra delarna av landskapet.

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes 13 fynd, de tidigaste vid Hinseberg i Näsby 1906 eller 1907 respektive vid Frövi i Näsby 1907 (L. A. Jägerskiöld & Gustaf Kolthoff 1911-26, s. 168). Därefter dröjde det till 1951, då en ungfågel tillvaratogs i Himmeta (NRM:s samlingar), respektive 1958, då 1 ex. sågs vid Djupen i Ramnäs den 1 juni (Birger Andersson & Per Löf 1960). Försommaren 1959 sågs 2 ♂♂ + 1 ♀ vid såväl Gussjön i Fläckebo (Hans Avelin m.fl. 1962) som vid Djupen i Ramnäs (Per Löf 1959; Birger Andersson & Per Löf 1960). De uppgivna tidpunkterna utesluter inte helt att det kan ha rört sig om samma individer. Två fynd gjordes 1965, ett fynd 1974, medan hela fyra fynd gjordes 1975. Förteckning över fynden före 1976:

 

1906/07 ”...nära Hinseberg [Näsby s:n.] i södra Västmanland är en ung hona skjuten 1906 (el. 1907) (N. Gyldenstolpe i brev)...” (L.A. Jägerskiöld & Gustaf Kolthoff 1911-26, s. 168).

1907      ”...och en äldre hona, även den fälld i juni vid Frövi [Näsby] i Västmanland (Kolthoff)...” (L.A. Jägerskiöld & Gustaf Kolthoff 1911-26, s. 168).

1951      1 juv. Himmeta, odaterad; förvaras monterad i Naturhistoriska riksmuseets samlingar (Göran Frisk, in litt.).

1958      1 ex. Djupen i Ramnäs 1.6 (Birger Andersson & Per Löf 1960).

1959      2 ♂♂ + 1 ♀ Gussjön i Fläckebo 17.5-pr.6 (Hans Avelin m.fl. 1962).

1959      2 ♂♂ + 1 honfärgad Djupen våren - m.9 (Per Löf 1959; Birger Andersson & Per Löf 1960).

1965      1 ♂ Asköviken i Västerås-Barkarö 2-7.6 (Hans Avelin 1968).

1965      1 ♂ Gussjön 20.6 (Hans Avelin 1968).

1974      1 ad. ♂ Bäckby i Västerås 10.8 (VF 34:234).

1975      1 ♀ Granbäcken i Hjulsjö 9.5 (Ivar Kling, opubl.).

1975      1 subad. ♂ Ramnäs 13-18.5 (MVOF 7[2]:3; VF 35:317).

1975      1 subad. ♂ Skultuna 2.6 (MVOF 7[2]:3; VF 35:317).

1975      1 ex. Grimsö i Ramsberg 19.6 (Jan-Erik Malmstigen 1986).

 

 

Kommentar

 

Ett publicerat fynd av en 2K ♀ vid Björnön i Västerås den 18 augusti 1980 (FiV 12:70), har emellertid underkänts för publicering (Lars Svensson, in litt.).

 

Senast uppdaterad 2024-01-18