Alfågel Clangula hyemalis (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Alfågeln uppträder sällsynt men regelbundet, främst under vår och höst. Vårfynden överväger klart i landskapets östra delar medan höstfynden är fler i väster. Fynd föreligger från samtliga årets månader, men såväl vinterfynd som fynd under högsommaren är mycket ovanliga. Flertalet fynd rör rastande fåglar medan sträckande flockar har rapporterats vid tio tillfällen.

 

 

Historik

 

Johan Fischerström (1785) nämner alfågeln i sin beskrivning av Mälaren: ”Vinteranden (A. hyemalis) som under strängaste vinter stundom visar sig”. Carl Rudolf Sundström (1868, s. 25) skriver att alfågeln ”träffas sparsamt under flyttningen” i Örebro län.

 

Några av de första kända fynden utgörs av tre fåglar i Rudbeckianska skolans i Västerås samlingar: ”Alfågel, juv Harelda hyemalis Lövudden, Västerås 1919 Sk. av G. Sundin” (nr. D 15A); ”Alfågel Harelda hyemalis juv. Fullerö [Västerås-Barkarö] 2/11 1924 Sk. av Erlandsson o. Nilsson” (två exemplar med identiska etiketter; nr. D 17 och D 18). Enligt ett kartotek i V.N.F.:s arkiv har det i samlingarna funnits ett ännu äldre exemplar från Västerås, nämligen från 1874. Ytterligare en fågel sköts våren 1924: ”Ett ex. av alfågel hade skjutits av föreningens ledamot, hr C. Löf vid Johannisberg i närheten av Västerås (1924 18/5).” (V.N.F. 1924-09-20, § 4). Från köpingstrakten rapporterades, att ”Alfågel, vigg, ses på hösten” (ur brev från konservator Edvard Råberg, Köping, odaterat, till lektor O. M. Floderus).

 

Därefter dröjde nästa fynd ända till 1956 i Västerås: ”Jan Borg meddelade att han på nära håll iakttagit ett par alfåglar nere vid Kraftverket, en här ytterst sällsynt iakttagelse” (V.N.F. 1956-05-03, § 1). Därefter gjordes fynd i stort sett årligen under perioden 1959-1975, med ett likartat uppträdande som i senare tid, även om sommarfynd (juli-september) saknas helt före 1976. De största flockarna var 20 ex. vid Östersjön i Sura den 3 december 1967 (Hans Avelin 1969) respektive 12 ♂♂ vid Västanfors kyrka den 6 maj 1970 (Arne Sjögren 1972; Anonym 1970c).

 

 

Större (minst 10 ex.) ansamlingar under perioden 1976-1999:

 

1976      15 ex. Väringen i Ervalla/Näsby 17.9 (MVOF 8:72).

1977      22 ex. Finnåkerssjön i Fellingsbro 15.10 (MVOF 9:43).

1977      10 ex. Väringen 16.10 (MVOF 9:43).

1990      5-18 ex. Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg 5-19.11 (FiD 24:64).

1995      14 ex. Stora Lindessjön i Lindes 6.5 (FiV 27:116).

 

Före år 2000 är 16 vinterfynd kända:

 

1959      1 ex. Arbogaån i Fellingsbro 1.1 (Jan Sondell 1960).

1960      1 ♀ Virsbosjön i Ramnäs 18-23.12 (Inge Larsson 1962).

1960      1 ex. Ångkraftverket i Västerås vintern (Hans-Olof Hellkvist, opubl.).

1967      20 ex. Östersjön i Sura 3.12 (Hans Avelin 1969).

1970      1 ex. Fagersta i Västanfors 22.2 (Anonym 1970d; Arne Sjögren 1972).

1972      1 ex. Ramnäs 2-3.2 (Lars Lindell 1973e).

1973      1 r. Andra sidan i Västanfors 1.12 (Jan Hellström, opubl.).

1979      1 ♀ Köpings hamn 30-31.1 (FiV 11:74; Göran Pettersson, opubl.).

1980      1 ♂ + 1 ♀ Grythytteviken i Grythyttan 20.1 (FiV 12:68).

1980      1 ♀ Semla i Västanfors 2-5.2 (FiV 12:68; Leif Lejdelin, opubl.).

1982      1 ex. Köpings hamn ult.11-pr.12 (FiV 14:94).

1982      1 ex. Sjömosjön i Fellingsbro 26.12 (FiV 14:94).

1984      1 ♀ Fläcksjön i Fläckebo 11.12 (FiV 16:81).

1986      1 ex. Öjesjön i Fläckebo 7.12 (FiV 18:64).

1991      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 8-15.12 (FiV 23:90).

1998      1 ♂ Frövifors i Näsby 10.12 (FiV 30[2]:25).

 

Flyttning och övervintring

 

Flest fynd av alfågel har gjorts i april och maj, samt i oktober och november.

 

 

Veckovis fördelning av fynd av alfågel 2000-2023. 

 

Oftast ses smärre sällskap eller ensamma fåglar, men vid några tillfällen har förhållandevis stora (minst 10 ex.) ansamlingar noterats:

 

2002      22 ex. Galten vid Sävholmen i Kolbäck 18.10 (FiV 34:98).

2004      17+25 ex. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 14.5 (FiV 36:111).

2014      11 r. Nedre Vättern i Skinnskatteberg 15.5 (FiV 46[2-3]:27).

2017      11 r. Råsvalen i Lindes 25.4 (FiV 49[2-3]:30).

2019      10 r. Ullersättersviken, Väringen, i Näsby 20.10 (FiV 51[2-3]:27).

2019      10 r. Långsvan vid Årsbäcken i Gunnilbo 21.10 (FiV 51[2-3]:27).

 

Under perioden 2000-2023 är sex vinterfynd kända, fördelade på januari (1), februari (0) och december (5):

 

2004      2 r. Granfjärden vid Fagerön i Ängsö 1.12 (FiV 36:111).

2009      1 ♂ r. Glåpen i Sura 11.12 (FiV 41:68).

2009      1 ad. ♀ Norasjön i Nora 11.12 (FiV 41:68).

2017      1 ad. ♂ r. Norasjön 31.12 (FiV 49[2-3]:30).

2021      1 ♀ r. Gussjön i Fläckebo 1.1 (FiV 54[2]:35).

2022      4 r. Norasjön 1.12 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Under samma period föreligger två sommarfynd:

 

2006      1 ex. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 3.8 (Västmanlands rapportkommitté).

2016      1 ♂ r. Stora Aspen i Västanfors 22.8 (FiV 48[2-3]:31).

 

Senast uppdaterad 2024-02-02