Alpseglare Tachymarptis melba (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Alpseglaren har påträffats två gånger i Västmanland, varav en gång under perioden 2000-2023:

 

2001      1 ex. Hökebo i Ramnäs 15.9 (FiV 33:89; VF Suppl. 37:137).

 

Historik

 

Ett fynd gjordes före år 2000:

 

1998      1 ex. Frövifors i Näsby 4-8.6, fågeln återfanns död (FiV 30[2]:45; VF Suppl. 32:145; Sven-Olof Eriksson 1998c; Sven-Olof Eriksson 1999; Bo Dahlström, opubl.).

 

Rasförhållanden

 

Fynden avser sannolikt nominatrasen T. m. melba.

 

Senast uppdaterad 2024-02-02