Amerikansk bläsand Mareca americana (J. F. Gmelin 1789)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats tre gånger, varav en gång under perioden 2000-2023:

 

2013      1 ♂ Frövisjön i Skultuna 9-15.5 (FiV 45[2-3]:22; VF Suppl. 54:64).

 

Historik

 

Två fynd gjordes före år 2000:

 

1977      1 ♂ Nötmyran i Västerfärnebo 3-11.5 (MVOF 9:42; VF 40:64).

1978      1 ♂ Nötmyran 25-28.4 (MVOF 10:47; VF 40:64). Möjligen rör det sig om samma individ som 1977.

 

Kommentarer

 

Ett rapporterat fynd av en hanne vid Blacken i Rytterne 25-27 maj 2007 har underkänts för publicering (FiV 39:114; VF Suppl. 48:155). Fågeln bedömdes efter granskning vara en hybrid med bläsand M. penelope (VF Suppl. 48:54). En hybrid ♂ med bläsand M. penelope rapporterades från Norsa i Munktorp 12-18.4 2021 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01