Amerikansk kricka Anas carolinensis J. F. Gmelin 1789

 

Förekomst

 

Arten har påträffats 23 gånger i Västmanland, varav 16 gånger under perioden 2000-2023. Flertalet fynd är gjorda på våren och i samtliga fall gäller det hannar.

 

2001      1 ♂ Asköviken i Västerås-Barkarö 4-5.5. Denna fågel var dock troligen en hybrid med kricka A. crecca (FiV 33:63; VF Suppl. 37:75).

2001      1 ♂ Lisjö i Sura 23-24.5 (FiV 33:63; VF Suppl. 37:75).

2002      1 ♂ Asköviken 1-9.5 (FiV 34:96; VF Suppl. 40:75).

2004      1 ♂ Gnien i Ramnäs 8-11.5 (FiV 36:107; VF Suppl. 44:66).

2005      1 ♂ Gnien 24.4 (FiV 37:97; VF Suppl. 45:72).

2007      1 ♂ Gorgen i Västerfärnebo 18-23.3 (FiV 39:49; VF Suppl. 48:54).

2007      1 ♂ Lisjö i Sura 19-21.4 (FiV 39:49; VF Suppl. 48:54).

2007      1 ♂ Österhammarssjön i Fellingsbro 23.4 (FiV 39:49; VF Suppl. 48:54).

2011      1 ♂ Gorgen vid Hällby i Västerfärnebo 17-26.4 (FiV 43[2-3]:22; VF Suppl. 52:66).

2012      1 ♂ Asköviken i Dingtuna 26-27.4 (FiV 44[2-3]:23; VF Suppl. 53, s. 75).

2015      1 ♂ Frövisjön i Skultuna 26-28.4 (FiV 47[2-3]:27; VF Suppl. 56:58).

2018      1 ♂ Asköviken 24-29.4 (FiV 50[2]:25; VF Suppl. 59:76).

2018      1 ♂ Gnien 8.5 (FiV 50[2]:25; VF Suppl. 59:76).

2019      1 ♂ r. Frövisjön 5-17.5 (FiV 51[2-3]:25; VF Suppl. 60:87).

2020      1 ♂ r. Gnien 7-13.4 (FiV 52[2-3]:36; VF Suppl. 61:81).

2020      1 ♂ r. Asköviken 10-18.5 (FiV 52[2-3]:36; VF Suppl. 61:81).

 

 

 

Historik

 

Sju fynd gjordes före år 2000:

 

1978      1 ♂ Fläcksjön i Fläckebo 27.4 (MVOF 10:47; VF 40:65).

1980      1 ♂ Öster Vrenninge i Fläckebo 27.4 (FiV 12:67; VF 40:493).

1981      1 ♂ Flaxen i Hällefors 10-11.6 (FiV 13:73; VF 41:395).

1987      1 ♂ Gussjön i Fläckebo 24.4 (FiV 19:62; VF 48:451).

1995      1 ♂ Sällingsjön i Fellingsbro 5-14.4 (FiV 27:114; VF Suppl. 25:81).

1997      1 ♂ Asköviken vid Rudö i Rytterne 30.4-10.5 och 7-8.6 (FiV 29:125; VF Suppl. 30:101).

1999      1 ♂ Barkaröviken i Kungs Barkarö 14.4 (VF Suppl. 33:90; FiV 31:103).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd från Gorgen i Västerfärnebo den 11 juli 1978, har inte granskats på föreskrivet sätt och har därför inte publicerats.

 

Senast uppdaterad 2024-02-01