Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis (J. F. Gmelin 1789)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats två gånger i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Två fynd gjordes före år 2000:

 

1981      1 ♂ Gussjön i Fläckebo 26.7-4.8 (FiV 13:75; VF 41:396).

1997      1 ♂ Asköviken 20.5 (FiV 29:130; VF Suppl. 30:138).

 

Kommentar

 

Fynden är med största sannolikhet inte spontana. Möjligen kan någon härstamma från den utplanterade, frilevande populationen i England (SOF 1990, s. 82).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01