Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica (P. L. S. Müller 1776)

 

Förekomst

 

Arten är påträffad en gång i Västmanland, men inte under perioden 2000-2022.

 

Historik

 

Ett fynd gjordes före år 2000:

 

1992      1 ad. ♂ Gnien i Ramnäs 8-14.7 (FiV 24:101; VF Suppl. 19:89; Sören Larsson 1993).

 

Kommentar

 

Följande två fynd av tundrapipare har inte ansetts helt säkert kunna hänföras till art:

 

1995      1 ad. ♀ Asköviken i Dingtuna 2.7 (VF Suppl. 25:129; FiV 27:125).

2000      1 ad. Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg 7.9 (FiV 32:77; VF Suppl. 35:130; VF Suppl. 49: 112).

 

Ett rapporterat fynd av obestämd tundrapipare vid Asköviken i Rytterne 28.9 2022 har underkänts av Birdlife Sveriges raritetskommitté (VF Suppl. 63:183).

 

Senast uppdaterad 2023-12-10