Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera J. F. Gmelin 1789

 

Förekomst

 

Bändelkorsnäbben är en i det närmaste årlig genomflyttare, främst under sensommar och höst, men i mycket varierande omfattning olika år. Särskilt omfattande uppträdande har varit fallen åtminstone 2002 och 2011.

 

 

Veckovis fördelning av rapporterade bändelkorsnäbbar under perioden 2000-2022.

 

Oftast ses enstaka fåglar eller mindre grupper, ofta dessutom i anslutning till bestånd av lärk Larix decidua. Inte sällan ses också sträckande fåglar. De allra största (minst 20 ex.) flockarna har setts under de kraftigaste invasionerna som infallit under perioden 2000-2022:

 

2002      25-30 förbifl. Högbyn i Ramnäs 28.8 (FiV 34:121).

2011      20 förbifl. Sensta i Munktorp 25.7 (FiV 43[2-3]:56).

2011      20 r. Trehörningen i Nora 26.7 (FiV 43[2-3]:57).

2011      20 r. Laggars i Ramsberg 10.8 (FiV 43[2-3]:57).

2011      22 r. Stora Ötjärnen i Västanfors 10.9 (FiV 43[2-3]:57).

 

Historik

 

Den allra första uppgiften om bändelkorsnäbb i Västmanland är följande: ”Iakttagen i Köpingstrakten vår och höst flere år, 1 ex. skjutet där 1919.” (Matts Floderus 1925).

 

Därefter dröjde det till 1957 innan nästa rapporter inkom: ”I Sala, vid Västerås... ...förekom också arten vid ungefär denna tid [januari 1957] (exakt datum ej angivet)...” (Gunnar Markgren & Stig Lundberg 1959). I efterhand kunde dock Bernt Lennquist komplettera med följande rapport: ”Som komplement till sammanställningen av 1956-57 års invasion av bändelkorsnäbb lämnas följande uppgifter från Lövsveden, 5 km NE Sala [Möklinta]. Den 27.1.1957 uppenbarade sig 6 ex.: 2 ad. ♂♂, 3 ad. ♀♀ och 1 juv. De var så orädda, att jag kunde filma dem på 7 dm avstånd. Jag fångade 4 av dem och satte dem i en voljär, medan jag väntade på ringar. Snart åt de friskt ur handen. Efter ca en vecka släppte jag ut dem, och de drog så småningom bort mot SW. Några dagar senare såg min fru emellertid samma eller en annan flock.” (VF 21:56-57). Från denna invasionsrörelse rapporterades också:

 

1957      1-2 ex. Västerås stad 3-13.2 (Bo Kumlin & Gunnar Wång, opubl.).

1957      ”I ett lärkbestånd vid Asköviken sågs tre ex. den 3.3.1957 (Rickard Lager).” (VF 21:318).

 

Övriga fynd till och med 1975:

 

1959      ”Den 13.9.1959 och ca 14 dagar framöver iakttogs 12 bändelkorsnäbbar, övervägande ♀♀ och juv [Lövsveden i Möklinta]. Den 27.9. kom 2 fullt utfärgade ♂♂ hit, och ca 3 veckor senare 1 ad. ♀, som stannade ett par dagar.” (VF 21: 56-57).

1961      1 ♂ Munkängen i Västerås 22-24.10. ”Den 24.10.1961 sågs ett ex. nära Kraftverket i Västerås (Leif Eriksson, Patrik Fredriksson).” (VF 21:318). ”Ett ex. iakttogs den 22.10.1961 i en rönn-allé inom Västerås stad. Sören Nordström  Hans Avelin” (VF 22:218). ”Ett ex. ♂ den 24.10.1961, Västerås (UJ).” (VF 27:79).

1962      1 ad. ♀ + 4 1K Furunäs i Ervalla 25.7 (Torsten Lindstedt, opubl.).

1966      ”Ett par den 4.9.1966 vid Asköviken (HOH, POD, Ola Björlin).” (VF 27:79).

1966      1 ♀ Glifsa i Nora 9.10 (Björn Uhr, opubl.).

1968      1 ♂ Altberget i Möklinta 3.5 (Ruben Sven Eric Swanqvist, opubl.).

1969      1 ♂ Lövsta i Dingtuna 17-19.10. ”1 hane Asköviken 17-19.10 (Holger Johansson).” (VF 29:240). ”Holger Johansson i Lövsta hade t. ex. en hane 17-19 oktober.” (MVOF 1[1]:6).

1974      ”4-5 ex. i Arboga 23.11.74 (Ulf Eriksson)” (MVOF 7[2]:7).

1975      1 ♂ Norsa i Munktorp 15.2 (VF 35:326; MVOF 7[2]:7).

 

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen L. l. bifasciata (C. L. Brehm 1827).

 

Senast uppdaterad 2023-08-13