Bergand Aythya marila (Linné 1761)

 

Förekomst

 

Berganden uppträder sällsynt men regelbundet, främst under vår och höst. Vårfynden överväger i landskapets östra delar medan höstfynden är fler i väster. Fynd föreligger från alla årets månader. Såväl vinterfynd som fynd under högsommaren är mycket ovanliga. Fynden rör nästan uteslutande rastande fåglar. Under perioden 1976-2017 har arten påträffats 430 gånger (1 094 ex.). Antalet fynd har under samma period tenderat att minska, varvid vårfynden har minskat mest. Från och med slutet av 1990-talet synes dock en tendens till ett ökat antal fynd, särskilt på hösten.

 

 

 

Historik

 

Enligt Carl Rudolf Sundström (1868, s. 25) var berganden ”sällsynt höst och vår” i Örebro län. Den första kända fynduppgiften utgörs av 1 ♂ vid Ångkraftverket i Västerås 24-25 mars 1940 (Bengt H. Girell 1952). Under 1950-talet är nio fynd kända, under 1960-talet 14 fynd och under perioden 1970-75 gjordes 65 fynd.

 

Flyttning och övervintring

 

Flest fynd av bergand har gjorts i maj, oktober och november. Oftast ses smärre sällskap eller ensamma fåglar, men vid några tillfällen har förhållandevis stora (minst 15 ex.) ansamlingar noterats:

 

1976      16 ex. Västersjön i Sura 12.10 (Sören Larsson, opubl.).

1982      15 ex. (3 ♂♂) Hammarn i Grythyttan/Hällefors 31.10 (FiV 14:93).

1997      95 str. Gnien i Ramnäs 7.10 (FiV 29:128).

2017      19 (9 ♂♂, 10 ♀♀) r. Granfjärden i Ängsö 7.5 (FiV 49[2-3]:30).

 

Under perioden 1976-2017 är 13 vinterfynd kända:

 

1984      1 ♀ Hällsjön i Fläckebo/Haraker 9.12 (FiV 16:80).

1984      4 ♀♀ Sjömosjön i Fellingsbro 24.12 (FiV 16:80).

1989      1 ♂ + 1 ♀ Lagårdssjön i Kolbäck 29.1-5.2 (FiV 21:62).

1999      1 1K Framnäs i Västerås 30.11-5.12 (FiV 31:105).

2000      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 17.12 (Janne Virking, opubl.).

2000      1 ♀ Södra Björnö i Västerås 23.12 (FiV 32:64).

2002      1 ♀ Frövibro i Näsby 1-20.1 (FiV 34:98).

2002      2 1K r. Kungsudden i Kungs Barkarö 6-8.12 (FiV 34:98).

2005      1 ad. ♀ Lerviken, Södra Hörken, i Grängesberg 11.12 (FiV 37:99).

2006      1 ad. ♀ r. Kungsudden i Kungs Barkarö 26.12 (FiV 38:98).

2008      4 honf. r. Galten i Kungs Barkarö 7.12 (FiV 40:51).

2011      1 ♀ Galten i Kungs Barkarö 26.11 och 30.12 (FiV 43[2-3]:24).

2013      6 (3 ♂♂, 3 ♀♀) Galten vid Suggorna i Kungs Barkarö 30.12 (Patrik Rhönnstad, opubl.).

 

Under samma period föreligger 24 sommarfynd fördelade på juni (5), juli (4) och augusti (15).

 

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen A. m. marila.

 Senast uppdaterad 2018-08-10