Bergand Aythya marila (Linné 1761)

 

Förekomst

 

Berganden uppträder sällsynt men regelbundet, främst under vår och höst. Vårfynden överväger i landskapets östra delar medan höstfynden är fler i väster. Fynd föreligger från alla årets månader. Såväl vinterfynd som fynd under högsommaren är dock mycket ovanliga. Fynden rör nästan uteslutande rastande fåglar. Någon långsiktig förändring i uppträdandet synes inte vara fallet, varken vår eller höst.

 

 

Historik

 

Enligt Carl Rudolf Sundström (1868, s. 25) var berganden ”sällsynt höst och vår” i Örebro län. Den första kända fynduppgiften utgörs av 1 ♂ vid Munkängen i Västerås 24-25 mars 1940 (Bengt H. Girell 1952). Under 1950-talet är nio fynd kända, under 1960-talet 14 fynd och under perioden 1970-1975 gjordes 71 fynd.

 

 

Större (minst 15 ex.) ansamlingar före år 2000:

 

1976      16 ex. Västersjön i Sura 12.10 (Sören Larsson, opubl.).

1982      15 ex. (varav 3 ♂♂) Hammarn i Grythyttan/Hällefors 31.10 (FiV 14:93).

1997      95 str. Gnien i Ramnäs 7.10 (FiV 29:128).

 

Vinterfynd före år 2000:

 

1984      1 ♀ Hällsjön i Fläckebo/Haraker 9.12 (FiV 16:80).

1984      4 ♀♀ Sjömosjön i Fellingsbro 24.12 (FiV 16:80).

1989      1 ♂ + 1 ♀ Lagårdssjön i Kolbäck 29.1-5.2 (FiV 21:62).

1999      1 1K Framnäs i Västerås 30.11-5.12 (FiV 31:105).

 

Flyttning och övervintring

 

Flest fynd av bergand har gjorts i maj, oktober och november. Oftast ses smärre sällskap eller ensamma fåglar, men vid några tillfällen har förhållandevis stora (minst 15 ex.) ansamlingar noterats:

 

2017      19 (9 ♂♂, 10 ♀♀) r. Granfjärden i Ängsö 7.5 (FiV 49[2-3]:30).

2022      19 r. Kvicksund i Rytterne 27.11 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Under perioden 2000-2023 är 10 vinterfynd kända:

 

2000      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 17.12 (Janne Virking, opubl.).

2000      1 ♀ Södra Björnö i Västerås 23.12 (FiV 32:64).

2002      1 ♀ Frövibro i Näsby 1-20.1 (FiV 34:98).

2002      2 1K r. Kungsudden i Kungs Barkarö 6-8.12 (FiV 34:98).

2005      1 ad. ♀ Lerviken, Södra Hörken, i Grängesberg 11.12 (FiV 37:99).

2006      1 ad. ♀ r. Kungsudden i Kungs Barkarö 26.12 (FiV 38:98).

2008      4 honf. r. Galten i Kungs Barkarö 7.12 (FiV 40:51).

2011      1 ♀ Galten i Kungs Barkarö 26.11 och 30.12 (FiV 43[2-3]:24).

2013      6 (3 ♂♂, 3 ♀♀) Galten vid Suggorna i Kungs Barkarö 30.12 (FiV 45[2-3]:23).

2022      1 honf. r. Lillåudden i Västerås 9.11-1.12 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Under samma period föreligger 13 sommarfynd fördelade på juni (2), juli (1) och augusti (10).

 

Veckovis fördelning av bergänder 2000-2023.

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen A. m. marila.

 Senast uppdaterad 2024-02-01