Berghöna Alectoris chukar (J. E. Gray 1830)

 

Förekomst

 

Berghönan har påträffats två gånger, varav en gång under perioden 2000-2023:

 

2010           1 ex. Nyckelberget i Köping 2.10 och Ågärdet i Köping 10.10 (FiV 44[2-3]:60).

 

Historik

 

Ett fynd gjordes före år 2000:

 

1987/88      1 ex. Skälby i Västerås 30.9-12.3 (VF 47:391; VF 48:394; FiV 19:68; FiV 20:61).

 

Rasförhållanden

 

Det är okänt vilken ras fynden avser.

 

Kommentar

 

Fynden anses som icke spontana.

 

Senast uppdaterad 2024-03-14