Berglärka Eremophila alpestris (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Berglärkan uppträder sällsynt, ej årligen, under främst vår och höst. Under perioden 1976-2017 har den påträffats vid 57 tillfällen med sammanlagt 67 ex. Flest fynd har gjorts i april och oktober medan fynd saknas helt under månaderna maj t.o.m. augusti. Tio vinterfynd (1.12-28.2) har gjorts under perioden. I regel ses enstaka fåglar eller små grupper, som mest 3 ex. vid två tillfällen. Geografiskt överväger fynd i landskapets östra halva och fynd saknas helt i Hällefors kommun. En tydlig negativ trend i antalet fynd påvisades för perioden 1971-90, vilken överensstämde väl med motsvarande utveckling i övriga Nordeuropa (Thomas Pettersson & Roland Thuvander 1991).

 

Antal fynd av berglärka i Västmanland 1965-2017.

 

Veckovis fördelning av fynd 1965-2017.

 

Historik

 

Före 1976 gjordes 22 fynd, varav det tidigaste utgjordes av 1-2 ex. vid Ångkraftverket i Västerås 26-30 december 1935 (Bengt H. Girell 1952). Därefter föreligger fyra fynd på 1950-talet, sex fynd på 1960-talet och under perioden 1970-75 gjordes 11 fynd. Förteckning över samtliga fynd före 1976:

 

1935      ”iakttog jag den 30 december 1935 en ensam fågel vid 'Tippen' intill ångkraftverket i Västerås. Enligt uppgift av R. Tenow iakttog denne den 26 december samma år två berglärkor på samma plats.” (Bengt H. Girell 1952).

1953      2 ex. Virsbo i Ramnäs 19.3 (Inge Larsson, opubl.).

1954      ”1 ex. ad. upptäcktes den 6 febr. 1954 i snösparvsflock på 20 ex. å gödslat åkerfält norr om Asköviken. Den 14 febr. ytterligare 2 ex. bland dessa. Från nämnda datum till vinterns slut kvarstannade sålunda 2 ad. och 1 juv. berglärka på lokalen. En av dessa föredrog vid flera tillfällen en stilla skuggsång från marken.” (Jens Wahlstedt 1955b). ”Ett ex. den 6.2.1954 vid Askö i en snösparvflock. Den 14.2. sågs där tre ex. av Jens Wahlstedt. De sågs sista gången den 28.2.” (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1955).

1954      2 ex. Ångkraftverket i Västerås 12-22.3 (Bo Kumlin, opubl.). ”Kring 15 mars rastade i några dagar 2 berglärkor, förmodligen på norrsträck, å sopstation inom Västerås stad.” (Jens Wahlstedt 1955b). ”Den 13/3 iakttogs två berglärkor, denna gång vid Kraftverkstippen (B. och R. Kumlin).” (Bertil Walldén 1955).

1955      ”Vintern 1955 iakttogs 2 berglärkor i jan. i snösparvflock vid Ångsjön i Kärrbo (G. Tibbling).” (Jens Wahlstedt 1955b).

1965      ”Ett ex. sågs vid vägen mellan Tortuna och Orresta [Björksta] den 11.2.1965 (Jan Håkanson).(VF 27:78).

1965      2 str. (N) Gnien i Ramnäs 13.4 (Sören Larsson, opubl.).

1965      ”Ett ex. 26.9.1965 Asköviken (Klas Björkstedt, Lars Johansson).” (VF 27:78).

1966      ”På samma plats [”vägen mellan Tortuna och Orresta”] ett ex. den 1.3.1966 (Jan Håkanson). (VF 27:78).

1966      1 ex. Fagersta i Västanfors 28.4 (gm Per Ålind, opubl.).

1968      1 ex. Årnebo i Norberg 13.10 (gm Per Ålind, opubl.).

1970      1 ex. Orrleken i Grängesberg 25.4 (Kjell Bylin 1975, s. 382).

1970      1 ex. Orrleken 18.10 (Kjell Bylin 1975, s. 382).

1970      1 ex. Lövudden i Västerås 21.10 (Pentti J. Tatti, opubl.).

1970      ”Dessutom 2 ex. 1-2.11.70 Reningsverket, Fagersta [Västanfors] (Per Ålind).” (VF 31:204).

1971      ”1 ex. en vecka i nov. Björnön, Mälaren (Anders Kjellberg). (VF 31:204).

1973      ”Denna lärka har iakttagits i Ramnäs blott ett par gånger tidigare, den 15/3 sågs ett ex. på Storängen (Lennart Eriksson).” (MVOF 4[3]:5). ”1 ex. 15.3 Storängen, Ramnäs (Lennart Eriksson).” (VF 33:250).

1973      1 ex. Gränsta i Västerås-Lundby 19.10 (Håkan Östholm, opubl.).

1973      ”4 ex. 21.10 Stormossen, Ramnäs (Sören Larsson).” (VF 33:250).

1975      1 ex. Virsbo i Ramnäs 23.3 (MVOF 7[2]:5).

1975      ”Berglärka är inte årsviss i landskapet, men ensamma fåglar sågs vid Gnien 12.10...” (MVOF 6:40).

1975      ”Berglärka är inte årsviss i landskapet, men ensamma fåglar sågs vid… …Fläcksjön 8.11.” (MVOF 6:40).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen E. a. flava (J. F. Gmelin 1788).

 

Kommentar

 

Ett publicerat fynd av 23 ex. vid Hötjärn i Grängesberg/Ljusnarsberg den 25 april 1993 (VF Suppl. 21:83; FiD 27:81) rör i själva verket 3 ex. (Dalarnas rapportkommitté).

 

Senast uppdaterad 2018-08-19