Berglärka Eremophila alpestris (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Berglärkan uppträder sällsynt, ej årligen, under främst vår och höst. Under perioden 1976-2021 har den påträffats vid 63 tillfällen med sammanlagt 77 ex. Flest fynd har gjorts i april och oktober medan fynd saknas helt under månaderna maj till och med augusti. Elva vinterfynd (1.12-28.2) har gjorts under perioden. I regel ses enstaka fåglar eller små grupper, som mest 3 ex. vid två tillfällen respektive 5 ex. vid Sågdammen i Ramnäs den 14 april 2020 (Västmanlands rapportkommitté). Geografiskt överväger fynd i landskapets östra halva och fynd saknas helt i Hällefors kommun. En tydlig negativ trend i antalet fynd påvisades för perioden 1971-1990, vilken överensstämde väl med motsvarande utveckling i övriga Nordeuropa (Thomas Pettersson & Roland Thuvander 1991).

 

Antal berglärkor i Västmanland 1976-2021.

 

Veckovis fördelning av berglärkor 1976-2021.

 

Historik

 

Före 1976 gjordes 22 fynd, varav det tidigaste utgjordes av 1-2 ex. vid Ångkraftverket i Västerås 26-30 december 1935 (Bengt H. Girell 1952). Därefter föreligger fyra fynd på 1950-talet, sex fynd på 1960-talet och under perioden 1970-1975 gjordes 11 fynd. Förteckning över samtliga fynd före 1976:

 

1935      ”iakttog jag den 30 december 1935 en ensam fågel vid 'Tippen' intill ångkraftverket i Västerås. Enligt uppgift av R. Tenow iakttog denne den 26 december samma år två berglärkor på samma plats.” (Bengt H. Girell 1952).

1953      2 ex. Virsbo i Ramnäs 19.3 (Inge Larsson, opubl.).

1954      ”1 ex. ad. upptäcktes den 6 febr. 1954 i snösparvsflock på 20 ex. å gödslat åkerfält norr om Asköviken. Den 14 febr. ytterligare 2 ex. bland dessa. Från nämnda datum till vinterns slut kvarstannade sålunda 2 ad. och 1 juv. berglärka på lokalen. En av dessa föredrog vid flera tillfällen en stilla skuggsång från marken.” (Jens Wahlstedt 1955b). ”Ett ex. den 6.2.1954 vid Askö i en snösparvflock. Den 14.2. sågs där tre ex. av Jens Wahlstedt. De sågs sista gången den 28.2.” (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1955).

1954      2 ex. Ångkraftverket i Västerås 12-22.3 (Bo Kumlin, opubl.). ”Kring 15 mars rastade i några dagar 2 berglärkor, förmodligen på norrsträck, å sopstation inom Västerås stad.” (Jens Wahlstedt 1955b). ”Den 13/3 iakttogs två berglärkor, denna gång vid Kraftverkstippen (B. och R. Kumlin).” (Bertil Walldén 1955).

1955      ”Vintern 1955 iakttogs 2 berglärkor i jan. i snösparvflock vid Ångsjön i Kärrbo (G. Tibbling).” (Jens Wahlstedt 1955b).

1965      ”Ett ex. sågs vid vägen mellan Tortuna och Orresta [Björksta] den 11.2.1965 (Jan Håkanson).” (Hans Avelin 1968).

1965      2 str. (N) Gnien i Ramnäs 13.4 (Sören Larsson, opubl.).

1965      ”Ett ex. 26.9.1965 Asköviken (Klas Björkstedt, Lars Johansson).” (Hans Avelin 1968).

1966      ”På samma plats [”vägen mellan Tortuna och Orresta”] ett ex. den 1.3.1966 (Jan Håkanson). (Hans Avelin 1968).

1966      1 ex. Fagersta i Västanfors 28.4 (gm Per Ålind, opubl.).

1968      1 ex. Årnebo i Norberg 13.10 (gm Per Ålind, opubl.).

1970      1 ex. Orrleken i Grängesberg 25.4 (Kjell Bylin 1975, s. 382).

1970      1 ex. Orrleken 18.10 (Kjell Bylin 1975, s. 382).

1970      1 ex. Lövudden i Västerås 21.10 (Pentti J. Tatti, opubl.).

1970      ”Dessutom 2 ex. 1-2.11.70 Reningsverket, Fagersta [Västanfors] (Per Ålind).” (Lars Lindell 1972e).

1971      ”1 ex. en vecka i nov. Björnön, Mälaren (Anders Kjellberg). (Lars Lindell 1972e).

1973      ”Denna lärka har iakttagits i Ramnäs blott ett par gånger tidigare, den 15/3 sågs ett ex. på Storängen (Lennart Eriksson).” (Sören Larsson 1973). ”1 ex. 15.3 Storängen, Ramnäs (Lennart Eriksson).” (Lars Lindell 1974f).

1973      1 ex. Gränsta i Västerås-Lundby 19.10 (Håkan Östholm, opubl.).

1973      ”4 ex. 21.10 Stormossen, Ramnäs (Sören Larsson).” (Lars Lindell 1974f).

1975      1 ex. Virsbo i Ramnäs 23.3 (Lars Lindell 1976d).

1975      ”Berglärka är inte årsviss i landskapet, men ensamma fåglar sågs vid Gnien 12.10...” (Lars Lindell 1975g).

1975      ”Berglärka är inte årsviss i landskapet, men ensamma fåglar sågs vid… …Fläcksjön 8.11.” (Lars Lindell 1975g).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen E. a. flava (J. F. Gmelin 1788).

 

Kommentar

 

Ett publicerat fynd av 23 ex. vid Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg den 25 april 1993 (VF Suppl. 21:83; FiD 27:81) gäller i själva verket 3 ex. (Dalarnas rapportkommitté).

 

Senast uppdaterad 2022-04-10