Bläsgås Anser albifrons (Scopoli 1769)

 

Förekomst

 

Bläsgåsen uppträder sällsynt till numera tämligen allmänt under sträckperioderna vår och höst. Sedan mitten av 1980-talet har den varit regelbunden på våren och efter millennieskiftet i starkt ökande omfattning, i synnerhet från och med 2017. Efter millennieskiftet har den ökat kraftigt också under höstflyttningen, men med stora variationer mellan olika höstar. Geografiskt uppträder bläsgåsen mest i landskapets östra och södra slättbygder.

 

Antal bläsgäss vårarna 2000-2023.

 

 

Antal bläsgäss höstarna 2000-2023.

 

Historik

 

Bläsgåsen nämns först av Carl Rudolf Sundström (1868, s. 24) från Örebro län: ”...flyttar årligen genom länet, fastän i ringa antal. [---] Enligt Herr Löwenhjelm är den äfven fälld i Kihl.”. Därefter finns inga uppgifter förrän på 1950- och 1960-talen i Sura: ”Enstaka på 1950-talet i surahammarstrakten (Birger Andersson)”; ”20-tal 1960 Surahammar (Birger Andersson)” (Lars Lindell 1973e). I övrigt under 1960-talet föreligger två fynd från Gnien i Ramnäs, dels 1 ex. 14-16 maj 1961 (Lars Lindell 1973e; Sören Larsson opubl.), dels 7 ex. den 27 april 1965 (Lars Lindell 1973e).

 

Från och med 1971 har arten setts årligen i Västmanland och följande fynd bör nämnas från perioden 1971-1975:

 

1971      5 ad. str. Asköviken i Västerås-Barkarö 29.4 (Lars Lindell 1972e; Lars Lindell 1972).

1973      1 ex. Gorgen i Västerfärnebo 14-27.5 (Lars Lindell 1974f).

1973      1 ad. Asköviken 25.9-2.10 (Lars Lindell 1974f).

1974      11 str. Stormossen i Ramnäs 6.10 (Lars Lindell 1975h).

 

Antal bläsgäss vårarna 1976-1999.

 

Antal bläsgäss höstarna 1976-1999.

 

Hög höstnotering före år 2000:

 

1999      82+87 str. Gnien i Ramnäs 23.9 (FiV 31:100).

 

Decemberfynd före år 2000:

 

1984      5 r. Sjömosjön i Fellingsbro 17.11-16.12 (FiV 16:77).

1990      4 str. Hällefors 26.12 (FiV 22:99).

 

Övriga vinterfynd före år 2000:

 

1989      1 ex. Djuphamnen i Köping 8.2 (FiV 21:57-58).

1989      1 ex. Norrsjön i Sura 10.2 (FiV 21:57-58).

1995      1 ex. Fänninge i Fellingsbro 28.2 (FiV 27:111).

1998      2 r. Nederby och Sjömosjön i Fellingsbro 24-28.2 (Sven-Olof Eriksson m.fl., opubl.).

1998      4 ad. Ösby i Västerfärnebo 28.2 (Markus Rehnberg, opubl.).

 

Sommarfynd (juni-augusti) före år 2000:

 

1987      1 ad. Kraftvärmeverket i Västerås 21.6 (FiV 19:60).

 

Flyttning och övervintring

 

Bläsgåsens höststräck berör Västmanland oregelbundet. I gengäld kan uppträdandet emellanåt vara mycket talrikt, då flockar kan sträcka förbi. Hösten 2020 var uppträdandet sammantaget exceptionellt talrikt. De högsta höstnoteringarna (minst 100 ex.) 2000-2023 är följande:

 

2000      250 str. Grythyttan 26.10 (FiV 32:59).

2006      120 r. Solinge i Romfartuna, 27.10 (FiV 38:90).

2007      218 str. (SV) Glåpen i Sura 30.9 (FiV 39:45).

2016      126 str. (V) Ramnäs 14.10 (FiV 48[2-3]:28).

2020      108 str. (SV) Gnien 5.10 (FiV 52[2-3]33).

2020      170 str. (SV) Asköviken 5.10 (FiV 52[2-3]33).

2020      124 r. Lagårdssjön i Kolbäck 8.10 (FiV 52[2-3]33).

 

Flest fåglar ses vanligen från slutet av september till början november, men fynd så sent som i december föreligger vissa höstar:

 

2000      1 ad. Sjömosjön 2-30.12 (FiV 32:59).

2000      1 juv. Västvalla i Fellingsbro 3.12 (FiV 32:59).

2000      1 str. Älvhyttan i Viker 13.12 (FiV 32:59).

2009      1 2K+ r. Lagårdssjön i Kolbäck 6-7.12 (FiV 41:62).

2013      2 ad. Frövisjön i Skultuna 29.12 (FiV 45[2-3]:20).

2014      1 1K Hällby i Västerfärnebo 8.12 (FiV 46[2-3]:22).

2014      1 1K r. Näs i Fläckebo 14.12 (FiV 46[2-3]:22).

2014      1 1K Sörsalbo i Västerfärnebo 16-17.12 (FiV 46[2-3]:22).

2014      1 1K r. Gnien i Ramnäs 19-20.12 (FiV 46[2-3]:22).

2016      2 r. Valsta i Svedvi 24.12 (FiV 48[2-3]:28).

2019      6 ad. r. Hörnsjöfors i Västerfärnebo 2.12 (Kalle Källebrink & Eva Johansson, opubl.).

2019      1 ad. r. Ekeby i Svedvi 7.12 (Henry Hedlund & Inger Hedlund, opubl.).

2020      1 ad. r. Frövisjön 20.12 (Västmanlands rapportkommitté).

2020      4 ad. r. Hällby i Västerfärnebo 23.12 (Västmanlands rapportkommitté).

2022      2 ad. r. Hogglumbacken i Västerfärnebo 2-3.12 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Under vårsträcket uppträder bläsgåsen vanligen i mindre sällskap, ofta tillsammans med sädgäss. Flest fåglar ses normalt i mars eller april. De största (minst 200 ex.) ansamlingarna och sträcksummorna är följande:

 

2019      200 r. 12.4 och 14.4 Gorgen i Västerfärnebo (FiV 51[2-3]:23).

2020      Hällby m.fl. lokaler i Västerfärnebo 6-28.4, som mest 380 r. 18.4 (FiV 52[2-3]33).

2021      Hällby i Västerfärnebo 26.3-1.4, som mest 400 r. 1.4 (FiV 54[2]:29).

2022      Sörsalbo 13.3-7.4, som mest 375 r. 23.3 (Västmanlands rapportkommitté).

2022      Asköviken 20.3-26.4, som mest 360 r. 2.4 (Västmanlands rapportkommitté).

2022      Ålsvarta 31.3-4.5, som mest 290 r. 7.4 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      Gorgen och Ålsvarta i Västerfärnebo 24.3-18.4, som mest 380 r. 18.4 (Västmanlands rapportkommitté).

2023      Asköviken 27.3-21.4, som mest 325 r. 3.4 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Veckovis fördelning av antalet bläsgäss 2000-2023.

 

Mediandatum för första och sista vårfynd under perioden 1976-2023 är den 16 mars respektive den 16 maj. Mediandatum för första och sista höstfynd under perioden 1976-2023 är den 16 september respektive den 10 november.

 

Period

Mediandatum för

 

första

vårobservation

sista

vårobservation

första

höstobservation

sista

höstobservation

1976-1985

 12 april

 2 maj

 17 september

 18 oktober

1986-1995

 18 mars

 2 maj

 17 september

 25 oktober

1996-2005

 15 mars

 16 maj

16 september 

 13 november

2006-2015

 4 mars

31 maj 

 17 september

 12 november

2016-2023

 15 februari

31 maj 

3 september 

 30 november

 

Övriga årstider, dvs. vinter och sommar, är bläsgåsen mycket sällsynt och under perioden 2000-2022 föreligger 12 vinterfynd (januari-februari), exklusive tidigt anlända vårflyttare i februari och exklusive åren 2020, 2022 och 2023. Dessa år gjordes åtskilliga fynd under perioden 21 januari-29 februari och möjligen kan föregående milda vintrar ha bidragit till detta. Vinterfynden, exklusive åren 2020, 2022 och 2023:

 

2000      4 ex. Hedensberg i Tillberga 27.2 (FiV 32:59).

2006      2 ad. r. Älvestorp i Grythyttan 22.1 (FiV 38:90).

2011      1 2K r. Grythytteviken i Grythyttan 26-27.2 (FiV 43[2-3]:20).

2012      1 ad. av rasen A. a. flavirostris r. Kvidinge i Hallstahammar 3-7.1 (FiV 44[2-3]:21; VF Suppl. 53:73).

2017      7 ad. r. Södra Ås i Nora 7.1 (FiV 49[2-3]:26).

2021      1 2K r. Skrikarhyttan i Viker 1-3.1 (FiV 54[2]:29).

2021      2 ad. r. Häggholmen i Kolbäck 13.1 (FiV 54[2]:29).

 

Sommarfynd (juni-augusti) 2000-2023:

 

1987      1 ad. Kraftvärmeverket i Västerås 21.6 (FiV 19:60).

2006      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 13.6 (FiV 38:90).

2009      1 2K r. Asköviken i Västerås-Barkarö 5.6 (Robert Ekberg, opubl.).

2013      1-2 ad. Asköviken 2-20.6 (FiV 45[2-3]:20).

2014      1 ex. Norsa i Munktorp 7.6 (FiV 46[2-3].22).

2015      1 2K r. Frövisjön i Skultuna 5-7.6 (FiV 47[2-3]:25).

2016      1-3 (1 ad., 2 2K) r. Frövisjön 2-23.6 (Markus Rehnberg m.fl., opubl.).

2016      1 r. Norsa i Munktorp 4.6 (Staffan Ekelund m.fl., opubl.).

2016      1 2K+ Asköviken 18.6 (Robert Ekberg & Åsa Ekberg, opubl.).

2017      1 2K r. Frövisjön i Skultuna 24.5-4.6 (Markus Rehnberg m.fl., opubl.).

2018      1 r. Frövisjön i Skultuna 8.6 (Berndt Söderlund, opubl.).

2018      1 2K r. Asköviken i Dingtuna 11-14.6 (Robert Ekberg & Åsa Ekberg, opubl.).

2020      1 ad. r. Gnien i Ramnäs 19.7 (FiV 52[2-3]33).

2020      1 r. Sällingsjön i Fellingsbro 1-29.8 (Västmanlands rapportkommitté).

2021      1 r. Norsa i Munktorp 10-18.8 (FiV 54[2]:29).

2022      1 2K Asköviken 1.6 (Västmanlands rapportkommitté).

2022      1 r. Frösvibäcken i Romfartuna 31.7 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Övrigt

 

Två hybrider mellan bläsgås och grågås Anser anser rapporterades från Västerfärnebo både den 28 februari och den 4 april 1998 (FiV 30[2]:20). Hybrider mellan bläsgås och kanadagås Branta canadensis har rapporterats enligt följande:

 

1997      2 ex. Näs i Fläckebo 29.3 (FiV 29:123).

1997      1 ex. Lagårdssjön i Kolbäck 30.10 (FiV 29:123).

1997      1 ex. Häggholmen i Kolbäck 3.11 och 3 ex. där 5.11 (FiV 29:123).

1998      2 ex. Hönsgärdet i Karbenning 11.4 (FiV 30[2]:21).

 

Rasförhållanden

 

Arten är i Västmanland huvudsakligen företrädd av nominatrasen A. a. albifrons. Två fynd av rasen A. a. flavirostris Dalgety & Scott 1948 har gjorts:

 

2012      1 ad. r. Kvidinge i Svedvi 3-7.1 (FiV 44[2-3]:21; VF Suppl. 53:73).

2020      2 ad. + 4 1K r. Fläcksjön i Fläckebo 26-28.12 (FiV 52[2-3]:33; VF Suppl. 62:73).

 

Ytterligare ett fynd av rasen A. a. flavirostris har uppgivits från Gorgen i Västerfärnebo den 14 maj 1973 (Erik Andersson 1973; Per Ålind, in litt.), men fyndet har inte granskats i vederbörlig ordning och har därför inte publicerats.

 

Senast uppdaterad 2024-03-13