Bläsgås Anser albifrons (Scopoli 1769)

 

Förekomst

 

Bläsgåsen uppträder årligen i Västmanland. Flertalet fåglar ses under vårsträcket, på senare tid oftast rastande, och i ökande antal sedan slutet av 1980-talet. Vårarna 2014-2017 var uppträdandet särskilt rikligt.

 

 

 

 

 

Historik

 

Bläsgåsen nämns först av Carl Rudolf Sundström (1868, s. 24) från Örebro län: ”...flyttar årligen genom länet, fastän i ringa antal. [---] Enligt Herr Löwenhjelm är den äfven fälld i Kihl.”. Därefter finns inga uppgifter förrän på 1950- och 1960-talen i Sura: ”Enstaka på 1950-talet i surahammarstrakten (Birger Andersson)”; ”20-tal 1960 Surahammar (Birger Andersson)” (VF 32:226). I övrigt under 1960-talet föreligger två fynd från Gnien i Ramnäs, dels 1 ex. 14-16 maj 1961 (VF 32:226; Sören Larsson opubl.), dels 7 ex. den 27 april 1965 (VF 32:226).

 

Från och med 1971 har arten setts årligen i Västmanland och följande fynd bör nämnas från perioden 1971-75:

 

1971      5 ad. str. Asköviken i Västerås-Barkarö 29.4 (VF 31:203; Lars Lindell 1972).

1973      1 ex. Gorgen i Västerfärnebo 14-27.5 (VF 33:249).

1973      1 ad. Asköviken 25.9-2.10 (VF 33:249).

1974      11 str. Stormossen i Ramnäs 6.10 (VF 34:233).

 

Flyttning och övervintring

 

Bläsgåsens höststräck berör Västmanland oregelbundet och observationer saknas sex av höstarna 1976-2017. I gengäld kan uppträdandet emellanåt vara mycket talrikt, då flockar kan sträcka förbi. Hösten 2006 var uppträdandet exceptionellt talrikt. De högsta höstnoteringarna (minst 25 ex.) 1976-2017 är följande:

 

1981      ca 40 str. Västerås 1.11 (FiV 13:72; VF 41:370).

1999      82+87 str. Gnien i Ramnäs 23.9 (FiV 31:100).

2000      250 str. Grythyttan 26.10 (FiV 32:59).

2006      69 str. (SV) Rallsta i Berg 1.10 (FiV 38:90).

2006      34 str. (S) Snickarberget i Sura 6.10 (FiV 38:90).

2006      29 str. (S) Snickarberget 8.10 (FiV 38:90).

2006      29 r. Hälla i Fellingsbro 16.10 (FiV 38:90).

2006      Holmbo i Kumla 25-28.10, som mest 80 r. 26.10 (FiV 38:90).

2006      120 (!) r. Solinge, Romfartuna, 27.10 (FiV 38:90).

2006      40 r. Häljesta i Munktorp 28.10 (FiV 38:90).

2006      25 ad. r. Asköviken 30.10 (FiV 38:90).

2007      218 (!) str. (SV) Glåpen i Sura 30.9 (FiV 39:45).

2007      34 str. (S) Snickarberget i Sura 30.9 (FiV 39:45).

2014      29 str. (S) Gnien i Ramnäs 15.10 (FiV 46[2-3]:22).

2016      50 r. Gnien 14.10 (FiV 48[2-3]:28).

2016      126 str. (V) Ramnäs 14.10 (FiV 48[2-3]:28).

 

Flest fåglar ses vanligen från slutet av september till början november, men fynd så sent som i december föreligger vissa höstar:

 

1984      5 r. Sjömosjön i Fellingsbro 17.11-16.12 (FiV 16:77).

1990      4 str. Hällefors 26.12 (FiV 22:99).

2000      1 ad. Sjömosjön 2-30.12 (FiV 32:59).

2000      1 juv. Västvalla i Fellingsbro 3.12 (FiV 32:59).

2000      1 str. Älvhyttan i Viker 13.12 (FiV 32:59).

2009      1 2K+ r. Lagårdssjön i Kolbäck 6-7.12 (FiV 41:62).

2013      2 ad. Frövisjön i Skultuna 29.12 (FiV 45[2-3]:20).

2014      1 1K Hällby i Västerfärnebo 8.12 (FiV 46[2-3]:22).

2014      1 1K r. Näs i Fläckebo 14.12 (FiV 46[2-3]:22).

2014      1 1K Sörsalbo i Västerfärnebo 16-17.12 (FiV 46[2-3]:22).

2014      1 1K r. Gnien i Ramnäs 19-20.12 (FiV 46[2-3]:22).

2016      2 r. Valsta i Hallstahammar 24.12 (FiV 48[2-3]:28).

 

 Under vårsträcket uppträder bläsgåsen vanligen enstaka eller i små grupper, ofta tillsammans med sädgäss. Flest fåglar ses normalt i mars eller april. De största (minst 50 ex.) ansamlingarna är följande:

 

2014      Max 62 r. Hällby i Västerfärnebo 23.3-30.4 (FiV 46[2-3]:22).

2015      Hällby i Västerfärnebo 20.3-4.5, som mest 96 r. 22.4 (FiV 47[2-3]:25).

2015      Asköviken 26.3-6.4, som mest 52 r. 3.4 (FiV 47[2-3]:25).

2016      Hällby i Västerfärnebo 26.3-28.4, som mest 107 r. 19.4 och 28.4 (FiV 48[2-3]:28).

2016      50 str. (NO) Brandbo i Västanfors 1.5 (FiV 48[2-3]:28).

2017      Asköviken 18-26.3, som mest 104 r. 26.3 (FiV 49[2-3]:26).

2017      Hällby i Västerfärnebo 2-20.4, som mest 65 r. 14.4 (FiV 49[2-3]:26).

 

Övriga årstider är bläsgåsen mycket sällsynt och under perioden 1976-2017 föreligger nio (9) vinterfynd (januari-februari), exklusive tidigt anlända vårflyttare i februari:

 

1989      1 ex. Djuphamnen i Köping 8.2 (FiV 21:57-58).

1989      1 ex. Norrsjön i Sura 10.2 (FiV 21:57-58).

1995      1 ex. Fänninge i Fellingsbro 28.2 (FiV 27:111).

1998      2 r. Nederby och Sjömosjön i Fellingsbro 24-28.2 (Sven-Olof Eriksson m.fl., opubl.).

1998      4 ad. Ösby i Västerfärnebo 28.2 (Markus Rehnberg, opubl.).

2000      4 ex. Hedensberg i Tillberga 27.2 (FiV 32:59).

2006      2 ad. r. Älvestorp i Grythyttan 22.1 (FiV 38:90).

2011      1 2K r. Grythytteviken i Grythyttan 26-27.2 (FiV 43[2-3]:20).

2012      1 ad. av rasen A. a. flavirostris r. Kvidinge i Hallstahammar 3-7.1 (FiV 44[2-3]:21; VF Suppl. 53:73).

2017      7 ad. r. Södra Ås i Nora 7.1 (FiV 49[2-3]:26).

 

Tio (10) sommarfynd (juni-augusti):

 

1987      1 ad. Kraftvärmeverket i Västerås 21.6 (FiV 19:60).

2006      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 13.6 (FiV 38:90).

2009      1 2K r. Asköviken i Västerås-Barkarö 5.6 (Robert Ekberg, opubl.).

2013      1-2 ad. Asköviken 2-20.6 (FiV 45[2-3]:20).

2014      1 ex. Norsa i Munktorp 7.6 (FiV 46[2-3].22).

2015      1 2K r. Frövisjön i Skultuna 5-7.6 (FiV 47[2-3]:25).

2016      1-3 (1 ad., 2 2K) r. Frövisjön 2-23.6 (Markus Rehnberg m.fl., opubl.).

2016      1 r. Norsa i Munktorp 4.6 (Staffan Ekelund m.fl., opubl.).

2016      1 2K+ Asköviken 18.6 (Robert Ekberg & Åsa Ekberg, opubl.).

2017      1 2K r. Frövisjön i Skultuna 24.5-4.6 (Markus Rehnberg m.fl., opubl.).

 

 

Övrigt

 

Två hybrider mellan bläsgås och grågås Anser anser rapporterades från Västerfärnebo både den 28 februari och den 4 april 1998 (FiV 30[2]:20). Hybrider mellan bläsgås och kanadagås Branta canadensis har rapporterats enligt följande:

 

1997      2 ex. Näs i Fläckebo 29.3 (FiV 29:123).

1997      1 ex. Lagårdssjön i Kolbäck 30.10 (FiV 29:123).

1997      1 ex. Häggholmen i Kolbäck 3.11 (FiV 29:123).

1997      3 ex. Häggholmen 5.11 (FiV 29:123).

1998      2 ex. Hönsgärdet i Karbenning 11.4 (FiV 30[2]:21).

 

Rasförhållanden

 

Arten är i Västmanland huvudsakligen företrädd av nominatrasen A. a. albifrons. Ett fynd av rasen A. a. flavirostris Dalgety & Scott 1948 har gjorts:

 

2012      1 ad. r. Kvidinge i Hallstahammar 3-7.1 (FiV 44[2-3]:21; VF Suppl. 53:73).

 

Ytterligare ett fynd av den rasen har uppgivits från Gorgen i Västerfärnebo den 14 maj 1973 (Erik Andersson 1973; Per Ålind, in litt.), men fyndet har inte granskats i vederbörlig ordning och har därför inte publicerats.

 

Senast uppdaterad 2018-08-10