Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Arten har påträffats en gång i Västmanland:

 

2020      1 ad. ♂ r. Nyckelgrundsstenen, Hjälmaren, i Arboga 16-20.7 (FiV 52[2-3]:48; VF Suppl. 61:107).

 

Kommentar

 

En opublicerad och i övrigt obekräftad uppgift föreligger: ”Meddelade målaremästare E. Westerlund om iaktagelser av den brednäbbade simsnäppan vid Tidö…” (V.N.F. 1956-02-01, § 3). Ett tidigare publicerat fynd (FiV 24:107; VF Suppl. 19:92) av en fågel vid Asköviken vid Rudö i Rytterne den 11 maj 1992, har vid förnyad granskning av Västmanlands rapportkommitté underkänts (FiV 55[2-3]:67).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01