Brun glada Milvus migrans (Boddaert 1783)

 

Förekomst

 

Arten uppträder regelbundet men fåtaligt, både under häckningstid och under flyttningstider. Den har observerats årligen under perioden 2000-2023 med som mest 30 individer under ett och samma år (2021).

 

Häckning har säkerställts vid två tillfällen, dels i Romfartuna 2006 (FiV 38:107; VF Suppl. 47:80), dels i Västerås-Barkarö 2008 (FiV 40:61; VF Suppl. 49:97). Häckningar har troligen också ägt rum i Irsta vart och ett av åren 1998-2002 (FiV 30[2]:27; FiV 31:107; FiV 32:67; FiV 33:68; FiV 34:99; VF Suppl. 32:89; VF Suppl. 33:93; VF Suppl. 35:73; VF Suppl. 37:77; VF Suppl. 40:78). Ytterligare ett par möjliga häckningar rapporterades 2021, dels i Köping, dels i Ramnäs.

 

 

Historik

 

Det första fyndet i Västmanland gjordes så sent som 1966 och före 1976 gjordes sammanlagt sju fynd:

 

1966      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 8.4 (Anonym, odat.).

1967      1 ex. Asköviken 22.5 (Arne Sjögren 1972).

1969      1 ex. Åvestbo i Västanfors 26.4 (Ingvar Granqvist 1970b).

1970      1 ex. Södra Kilbäcken i Ramnäs 14.6 (Arne Sjögren 1972).

1972      1 ex. Asköviken 10.4 (Lars Lindell 1973e; Lars Lindell 1973).

1975      1 ex. Gnien i Ramnäs 24.8 (MVOF 8:74).

1975      1 ex. Hagaberg, Frövi, i Näsby 8.9 (VF 35:316; Lars Lindell 1976d).

 

 

Flyttning och övervintring

 

De första bruna gladorna anländer vanligen i april och det allra tidigaste fyndet gjordes vid såväl Köping som Virsbosjön i Ramnäs den 26 mars 2015 (FiV 47[2-3]:34). Flest iakttagelser görs från mitten av april till början av juni och de sista ses i början eller slutet av september. Det allra senaste fyndet gjordes vid Fröstboviken i Sala den 5 oktober 1990 (FiV 22:101; VF 50[6-7]:36). Ett överraskande vinterfynd gjordes dock år 2021:

 

2021      1 ex. Södra Gryta i Västerås 2.2 (FiV 54[2]:54).

 

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen M. m. migrans.

 

Senast uppdaterad 2024-01-31