Brun glada Milvus migrans (Boddaert 1783)

 

Förekomst

 

Arten uppträder regelbundet men fåtaligt, både under häckningstid och under flyttningstider. Den har observerats årligen sedan 1993 med som mest 30 individer under ett och samma år.

 

Häckning har säkerställts vid två tillfällen, dels i Romfartuna 2006 (FiV 38:107; VF Suppl. 47:80), dels i Västerås-Barkarö 2008 (FiV 40:61; VF Suppl. 49:97). Häckningar har också misstänkts i Irsta vart och ett av åren 1998-2002 (FiV 30[2]:27; FiV 31:107; FiV 32:67; FiV 33:68; FiV 34:99; VF Suppl. 32:89; VF Suppl. 33:93; VF Suppl. 35:73; VF Suppl. 37:77; VF Suppl. 40:78). Ytterligare ett par misstänkta häckningar rapporterades 201, dels i Köping, dels i Ramnäs.

 

 

 

Historik

 

Det första fyndet i Västmanland gjordes så sent som 1966 och före 1976 gjordes sammanlagt sju fynd:

 

1966      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 8.4 (Anonym, odat.).

1967      1 ex. Asköviken 22.5 (Arne Sjögren 1972).

1969      1 ex. Åvestbo i Västanfors 26.4 (Ingvar Granqvist 1970b).

1970      1 ex. Södra Kilbäcken i Ramnäs 14.6 (Arne Sjögren 1972).

1972      1 ex. Asköviken 10.4 (Lars Lindell 1973e; Lars Lindell 1973).

1975      1 ex. Gnien i Ramnäs 24.8 (MVOF 8:74).

1975      1 ex. Hagaberg, Frövi, i Näsby 8.9 (VF 35:316; Lars Lindell 1976d).

 

Flyttning och övervintring

 

De första bruna gladorna anländer vanligen i april och det allra tidigaste fyndet gjordes vid såväl Köping som Virsbosjön i Ramnäs den 26 mars 2015 (FiV 47[2-3]:34). Flest iakttagelser görs från mitten av april till början av juni och de sista ses i början eller slutet av september. Det allra senaste fyndet gjordes vid Fröstboviken i Sala den 5 oktober 1990 (FiV 22:101; VF 50[6-7]:36). Ett överraskande vinterfynd gjordes dock 2021:

 

2021      1 ex. Södra Gryta i Västerås 2.2 (Västmanlands rapportkommitté).

 

 

 

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen M. m. migrans.

 

Senast uppdaterad 2022-04-06