Brudand Aix sponsa (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Brudanden är påträffad vid två tillfällen i Västmanland:

 

1999      1 ♂ Svartån vid Skepplinge i Haraker 5.4 (VF Suppl. 33:134; FiV 31:101).

2011      1 ♂ Frövisjön i Skultuna 1-17.6, 15.7 och 2.8 (FiV 43[2-3]:21; VF Suppl. 52:156).

 

Kommentar

 

Fynden kan med största säkerhet inte anses spontana.

 

Senast uppdaterad 2022-04-05