Brudand Aix sponsa (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Brudanden är påträffad vid tre tillfällen i Västmanland, varav två gånger under perioden 2000-2023:

 

2011      1 ♂ Frövisjön i Skultuna 1-17.6, 15.7 och 2.8 (FiV 43[2-3]:21; VF Suppl. 52:156).

2022      1 ♂ r. Kungsudden i Kungs Barkarö 28.9 (FiV 55[2-3]:66; VF Suppl. 63:181).

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes ett fynd:

 

1999      1 ♂ Svartån vid Skepplinge i Haraker 5.4 (VF Suppl. 33:134; FiV 31:101).

 

Kommentar

 

Fynden kan med största säkerhet inte anses spontana.

 

Senast uppdaterad 2024-01-16