Buffelhuvud Bucephala albeola (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Arten räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Två rapporterade fynd av en hanne vid Lagårdssjön i Kolbäck den 22 resp. 29 april 1986, har underkänts för publicering (VF 46:455).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01