Svartkråka Corvus corone Linné 1758

 

Förekomst

 

Svartkråkan är en sällsynt och oregelbunden gäst i Västmanland. Hittills har 21 fynd gjorts, varav 19 under perioden 2000-2023, men i åtminstone ett fall kan det misstänkas att det kan handla om samma återkommande individ, nämligen i Nora 2008-2011:

 

1980      1 ex. Åsbosjön i Nora 17.4 (FiV 12:76; VF 49:425).

1988      1 ex. Svedboäng i Västerfärnebo 21.5 (FiV 20:76; VF 48:416).

2002      1 ex. Limsta i Irsta 22.4 (FiV 35:129; VF Suppl. 42:164).

2002      1 ex. Södra Ås i Nora 8-9.5 (FiV 34:119; VF Suppl. 40:116).

2003      1 str. (SV) Österhammarssjön i Fellingsbro 29.7 (FiV 37:143).

2003      1 r. Fridhem i Sala 30.8 (Västmanlands rapportkommitté).

2003      1 ex. Hedkärra i Västanfors 9.10 (FiV 35:129; VF Suppl. 42:164).

2004      1 ex. Ingelsta, Lundby, i Västerås 14.3 (FiV 36:155).

2004      1 ex. Gräsö i Köping 27.3 (FiV 38:155).

2006      1 str. (S) Annehill i Ramnäs 1.4 (FiV 38:155).

2006      1 ex. Östra Öskevik i Linde 14.4 (FiV 38:155).

2007      1 ex. Gnien i Ramnäs 22.4 (FiV 39:106).

2008      1 ad. Södra Ås i Nora 8.6 och Bushagen i Nora 17.6 (FiV 40:108).

2009      1 ex. Södra Ås 22.3-2.10 (FiV 41:112).

2010      1 ad. Bushagen i Nora 28.3-23.11 (FiV 42[2-3]:53).

2010      1 r. Lisjö ängar i Sura 17.10 (FiV 42[2-3]:53).

2011      1 ex. Södra Ås 16.3-19.5 (FiV 43[2-3]:54).

2017      1 ex. Agnesdal i Berg 18.3 (Västmanlands rapportkommitté).

2021      2 r. Rudö i Rytterne 5.4 (Västmanlands rapportkommitté).

2022      1 ex. Liljendal i Ramsberg 28.6 (FiV 55[2-3]:54).

2023      1 ex. Gammelbo i Ramsberg 10.7 (Västmanlands rapportkommitté).

 

 

Rasförhållanden

 

Samtliga fynd torde avse nominatrasen C. c. corone.

 

Kommentar

 

Thomas Pettersson m.fl. (1996) gjorde en genomgång av dittills publicerade och rapporterade fynd av svartkråka. Följande ansågs inte fullt säkra, då de antingen saknar sådan beskrivning att till exempel råka C. frugilegus i juvenil dräkt helt kan uteslutas (osäker) eller har satts i fråga av uppgiftslämnaren själv (dementerad). Listan har kompletterats till och med 2023:

 

1925         ”…en svartkråka (Corvus corone L) hade enl. hr H. Hasselgren skjutits i Kila skn i juli d.å. och inlämnats till konservering hos fören:s ledamot, hr. K. Johansson, Sala; 1 ex skall även enl uppgift ha observerats av föreningens ledamot, hr R. Jansson, Västerås i Hedensbergstrakten [Tillberga];…” (V.N.F. 1925-09-11, § 11).

1958         ”Irsta socken” 6.4 (Hans Avelin m.fl. 1962). Dementerad (Leif Eriksson, in litt.).

1960         Virsbo sopstation i Ramnäs 3.4 (Inge Larsson 1961; osäker).

1963         Gnien i Ramnäs 1.5 (Anonym 1964; osäker).

1964         Asköviken i Västerås-Barkarö 1.4 (Hans Avelin 1966; osäker).

1965/66    Sörängarna i Linde 1965 el. 1966 (FFK Medd 3:12; osäker).

1969         Asköviken 30.3 (Ingvar Granqvist 1970b; osäker).

1970         Gnien 9.5 (RNK/Å 1970:22; osäker).

1971         2 ex. Åvestbo i Västanfors 18.4 (Lars Lindell 1972e). Dementerad (Per Ålind, in litt.).

1972         Ringvalla i Kila 9.4 (Lars Lindell 1973e). Dementerad (Stefan Björklund, in litt.).

1973         Gnien 22.4 (Lars Lindell 1974f; osäker).

1975         Asköviken 11.10 (MVOF 7 [2]: 6; VF 35:322). Dementerad (Kjell-Olof Hedlund, in litt.).

1976         Hallsta i Romfartuna 3.5 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

1977         Åvestbo 18.4 (MVOF 9: 48; VF 37:354). Dementerad (Per Ålind, in litt.).

1979         Sjömosjön i Fellingsbro 5.5 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

1984         Vasselhyttan i Linde 20.4 (FFK Medd 1:14; osäker).

1987         Sörängarna i Linde 12.8 (FFK Medd 5: 21; VF 47:412; osäker).

1987         Fornaboda i Linde 10.9 (FFK Medd 5: 21; VF 47:412; osäker).

1988         Fornaboda 9.2 (FFK Medd 7: 14; osäker).

1988         Bocksjön i Tillberga/Tortuna 5-11.4 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2001         Djuphamnen i Västerås 17.11 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2002         Djuphamnen i Västerås 7.3 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2004         Hacksta i Västerås 18.3 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2005         Gnien i Ramnäs 1.4 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2005         Seglingsberg i Ramnäs 3.4 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2005         Skultunasågen i Skultuna 14.5 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2009         Åvestbo i Västanfors 9.5 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2011         Västermalm i Västerås 19.9 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2011         Jakobsberg i Västerås 31.12 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2012         1 ex. Jakobsberg i Västerås 5.1 (FiV 44[2-3]:61; osäker).

2012         Kungsudden i Kungs Barkarö 5.1 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2012         Almelund i Västerås 9.3 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2012         1 ex. Nibble backe i Köping 23.3 (FiV 44[2-3]:61; osäker).

2012         Ramnäs 2.5 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

2023         2 ex. Sikfors i Hällefors 24-28.10 (Västmanlands rapportkommitté; osäker).

 

Följande hybrider mellan svartkråka och gråkråka Corvus corone x C. cornix (Linné 1758) har rapporterats, möjligen samma individ i samtliga fall:

 

2006-07   1 ex. Djäkneberget m.fl. lokaler i Västerås 10.12-15.10 (FiV 38:155; FiV 39:106).

2011-12   1 ex. Djäkneberget m.fl. lokaler i Västerås 23.3-3.12 (FiV 43[2-3]:54; FiV 44[2-3]:55).

2014         1 ad. Djäkneberget i Västerås 2.6 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Senast uppdaterad 2024-03-15