Chileflamingo Phoenicopterus chilensis Molina 1776

 

Förekomst

 

Ett fynd har rapporterats från Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Två fynd av flamingo har gjorts före 1976, varav det i ena fallet går att verifiera att det rör sig om chileflamingo, trots att den ursprungligen publicerades som större flamingo Phoenicopterus roseus Pallas 1811: ”Flamingo Phoenicopterus ruber. 1 ex. vid Lillån, Möklinta k:n, den 24.4. [1967] (Göran Smedberg, Jan Håkansson). Vid tiden för upptäckten rådde ett intensivt transträck över trakten. Det är sannolikt att flamingon följt tranorna under flyttningen norrut. Fågeln var mycket orädd och stannade på platsen ca 2 veckor. Den var inte ringmärkt.” (Hans Avelin 1969). Ett fotografi av den aktuella fågeln har publicerats i Sala Allehanda 1967-05-08, vilket stödjer artbestämningen till chileflamingo.

 

 

Ytterligare ett fynd gjordes vid Ribbholmen i Säby den 19 juli 1972 (FiV 20:79), men denna fågels arttillhörighet har inte kunnat bekräftas. Den ska dock vara fotodokumenterad så om dessa fotografier kan återfinnas finns alltså möjligheten att även denna fågel kan artbestämmas.

 

Kommentar

 

Båda fynden har publicerats som större flamingo Ph. roseus, vilket senare har dementerats (FiV 22:6). Inget av fynden bör kunna betraktas som spontant.

 

Senast uppdaterad 2024-01-17