Citronärla Motacilla citreola Pallas 1776

 

Förekomst

 

Femton fynd av citronärla föreligger, varav fyra fynd har gjorts under perioden 2000-2023. Nästan samtliga fynd har gjorts under vår och försommar och endast två höstfynd är kända genom tiderna.

 

 

2001      1 1K Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 29.9 (FiV 33:93; VF Suppl. 37:101).

2016      3 ex. (1 ♂, 2 honf.) Lisjö i Sura 15-18.5 (FiV 48[2-3]:55; VF Suppl. 57:145).

2019      1 2K+ ♂ r. Södra Ås i Nora 10.5 (FiV 51[2-3]:58).

2019      1 ex. Bergsmanshyttan i Nora 1.9 (FiV 51[2-3]:58).

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes 11 fynd, varav nio fynd enbart under perioden 1990-1993. Därefter är det påtagligt glest mellan fynden. Tre gånger har häckning säkerställts, i samtliga fall med hona av gulärla M. flava, se nedan. Förteckning över fynden:

 

1990      1 2K ♂ Malmön i Köping 7.6-6.7 (FiV 22:111, VF 50 [8]:23). Fågeln sågs mata i ett bo med fem ungar som ringmärktes 24.6, bestämda till hybrider mellan gulärla och citronärla (FiV 22:111). 4 juv. hybrider gulärla x citronärla (omärkta!) Cementatippen i Köping 13.7 och 22.7 (FiV 22:111).

1991      1 ad. ♂ Asköviken i Västerås-Barkarö 30.4 (FiV 23:105, VF 51 [7-8]:26).

1991      1 ♂ Malmön i Köping 13.5-4.7 (FiV 24:124, VF Suppl. 19:95-96).

1991      1 ♂ Lövsta i Dingtuna 9.6 (FiV 23:105, VF 51 [7-8]:26).

1992      1 ♂ Malmön i Köping 30.4-pr.6, 1 ♀ samma lokal 23.5-m.6 samt 1 juv. samma lokal 19.7 (FiV 24:115, VF Suppl. 19:95-96).

1992      1 ad. ♂ Nötmyran i Västerfärnebo 15.5-25.6 (FiV 25:93, VF Suppl. 21:115). Fågeln häckade med en gulärlehona (FiV 27:139).

1993      1 ♂ Gorgen i Västerfärnebo 27.4 (FiV 27:139, VF Suppl. 25:137).

1993      1 sj. ♂ Asköviken i Västerås-Barkarö 13.5-12.6 (FiV 25:93, VF Suppl. 21: 115).

1993      1 ad. ♂ Gnien i Ramnäs 5.6 (FiV 25:93, VF Suppl. 21:115).

1996      1 ad. ♂ Västvalla i Fellingsbro 4.5 (FiV 28:156, VF Suppl. 27:143; Hans Wilhelmsson 1996).

1999      1 ♀ r. Fageräng i Linde 16.5 (VF Suppl. 33:117; FiV 31:131).

 

Rasförhållanden

 

Fynden gäller nominatrasen M. c. citreola Pallas 1776.

 

Senast uppdaterad 2024-02-01