Dvärgsumphöna Zapornia pusilla (Pallas 1776)

 

Förekomst

 

Dvärgsumphönan räknas officiellt inte till de fågelarter som anses påträffade i Västmanland. Se dock nedan.

 

Kommentar

 

Arten har rapporterats från Asköviken i Västerås-Barkarö vid två tillfällen, dels 10 juni-1 juli 1953 (VF 14:51; V.N.F. 1953-10-29, § 3), dels 3-4 juni 1954 (VF 14:181; SN/Å 46:199). Det anses emellertid klarlagt att det i dessa fall rörde sig om förväxling med mindre sumphöna Z. parva (Sten Wahlström 1968; SOF 1970, s. 61). Arten har även rapporterats från Frövisjön i Skultuna 1964 (V.N.F. 1965-11-08), men det fyndet har aldrig publicerats.

 

Senast uppdaterad 2024-01-16