Dvärguv Otus scops (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Dvärguven har påträffats två gånger i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Två fynd gjordes före år 2000:

 

1952      1 ex. sköts (!) vid Ås i Nora 5.8 (Folke Nyholm 1954).

1973      1 ex. Ramshyttan i Kil 29.5-20.7 (VF 33:173).

 

Rasförhållanden

 

Fynden gäller sannolikt nominatrasen O. s. scops.

 

Kommentar

 

Fyndet i Kil har ursprungligen och i SOF (1990, s. 170) tillräknats Närke. Ett rapporterat fynd från Rynninge i Fellingsbro den 5 december 2001, har underkänts för publicering (FiV 33:101; VF Suppl. 37:144).

 

Senast uppdaterad 2024-01-23