Ejder Somateria mollissima (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Ejdern uppträder fåtaligt men tämligen regelbundet under sträcktider vår och höst, särskilt på våren från slutet av april till mitten av maj. Enstaka sommarfynd föreligger också, men vinterfynd saknas helt. Under perioden 2000-2023 har antalet fynd tenderat att minska. Observationerna rör nästan uteslutande rastande fåglar. Vanligen ses små grupper och flockar överstigande 20 ex. är ovanliga. Vårfynden är spridda över större delen av landskapet medan höstfynden är koncentrerade till den östra halvan.

 

 

Historik

 

Subfossila fynd (ca 3200-2300 f. Kr.) föreligger från boplatsutgrävningar vid Äs i Romfartuna (Johannes Lepiksaar 1974). I historisk tid är sju fynd kända före 1976:

 

1960      ”10-talet ex. i maj 1960 Vikern, Nora (Lennart Eriksson (Nora))”. (Lars Lindell 1974f; Lennart Eriksson 1974).

1969      3 ex. Gussjön i Fläckebo 19.4 (Lars Lindell 1973e).

1971      1 ♂ Gnien i Ramnäs 2.5 (Lars Lindell 1972e).

1972      4 ex. Glåpen i Sura 16.11 (Lars Lindell 1973e).

1974      1 par Fläcksjön i Fläckebo 28.4 (Lars Lindell 1975h).

1974      1 ♂ Fläcksjön 16.11 (Lars Lindell 1975h).

1975      9 ex. Granfjärden i Ängsö 27.4 (Lars Lindell 1975e; Lars Lindell 1976d).

 

 

Större (minst 25 ex.) flockar före år 2000:

 

1978      25 str. Galten i Kungs Barkarö 4.11 (MVOF 10:47).

1980      28 r. Hörendesjön i Karbenning/Västerfärnebo 30.4 (FiV 12:68).

1992      28 ex. (1 ♂, 27 ♀♀) Galten vid Aludden i Kungs Barkarö 18.10 (FiV 24:94).

 

Se även Mats Andersson (1992b) för en översikt.

 

Flyttning och övervintring

 

Höststräcket synes beröra Västmanland sporadiskt, och flertalet fynd har gjorts i oktober och november. De största (minst 25 ex.) höstflockarna:

 

2000      29 r. Glåpen i Sura 12-13.11 (FiV 32[2-3]:64).

 

De tidigaste vårfynden utgörs av en hanne vid Nedre Vättern i Skinnskatteberg den 11 mars 2008 respektive en hanne (möjligen samma individ) vid Stora Nadden i Ramnäs den 13 mars 2008 (FiV 40:51). Därutöver föreligger två fynd i början av april medan vårsträcket normalt förmärks från och med mitten av april. De största (minst 25 ex.) vårflockarna:

 

2004      26 str. (Ö) Asköviken i Västerås-Barkarö 30.4 (FiV 36:110).

2004      30 r. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 14.5 (FiV 36:110).

 

Rena sommarfynd, dvs. i juli eller augusti, har gjorts två gånger:

 

2001      1 ex. Galten vid Klovstenen i Kolbäck 10.7 (FiV 33:65).

2010      1 ad. ♀ Galten vid Rågsäcken i Munktorp 26.7 (FiV 42[2-3]:23).

 

Veckovis fördelning av fynd av ejder 2000-2023. 

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen S. m. mollissima.

 

Senast uppdaterad 2024-02-02