Videsparv Emberiza rustica Pallas 1776

 

Förekomst

 

Videsparven är numera en mycket sällsynt genomflyttare vår och höst från att tidigare ha iakttagits nästan årligen, mest under höststräcket. Under perioden 2000-2023 gjordes två tillfälliga fynd under häckningstid:

 

2003      1 ♂ sj. Skålen i Hällefors 26.5 (FiV 35:131).

2003      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 26.5 (FiV 35:131).

 

 

 

Historik

 

Före 1976 är fyra fynd kända:

 

1959      1 ♂ + 1 ♀ Hällsjön i Fläckebo/Haraker 10.5 (Hans Avelin m.fl. 1962).

1969      1 ♂ + 1 ♀ Storå i Linde 13.4 (Ingvar Granqvist 1970b).

1973      1 ♂ + 1 ♀ Svartberget i Västanfors 8-22.4 (Lars Lindell 1975h).

1973      1 ♂ Åvestbo i Västanfors 6.5 (Lars Lindell 1975h).

 

Under perioden 1976-1999 uppträdde videsparven tämligen regelbundet, framför allt under höststräcket, och fynd gjordes nästan årligen.

 

 

Framför allt under 1980-talets första hälft gjordes iakttagelser under häckningstid på flera lokaler i norra och västra Västmanland och sannolikt häckade arten årligen under en period då, även om häckning aldrig kunde säkerställas. Bland annat uppträdde sjungande hannar nästan årligen 1982-1985 vid Bråtmossen i Ramsberg/Skinnskatteberg och vid Vattkärret i Möklinta sågs 2 hannar tillsammans med 4 honfärgade fåglar den 21 juli 1983 (FiV 15:96). Ett fynd år 1999 av en årsunge vid Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg så tidigt som den 14 juli (Germund Kadin & Bertil Rahm, opubl.), torde indikera häckning inte alltför långväga ifrån.

 

 

Rutor (5x5 km) med fynd av videsparv under häckningstid (16.5-31.7) och i lämplig häckningsbiotop 1976-1999.

 

Större (minst 5 ex.) ansamlingar under perioden 1976-1999:

 

1986      5 r. Asköviken i Västerås-Barkarö 6.9 (FiV 18:77; VF 46:411-412).

1995      6-7 r. Österängen i Kolbäck 10-11.9 (FiV 27:148).

 

Flyttning och övervintring

 

Videsparvens höstflyttning kulminerar i september. Mediandatum för sista observerade videsparv är för perioden 1976-2023 den 15 september. Det allra senaste fyndet utgörs av en rastande hanne vid Barkaröskären i Kungs Barkarö den 5 oktober 1999 (FiV 31:139).

 

Period

Mediandatum för

sista observation

1976-1985

10 september

1986-1995

16 september

1996-2005

20 september

2006-2015

13 september

2016-2023

17 september

 

De första videsparvarna anländer i april eller maj, med en ganska stor spridning i tid. Mediandatum för första fynd är för perioden 1976-2023 den 1 maj. De två allra tidigaste fynden har gjorts den 4 april, dels en rastande hanne vid Åvestbo i Västanfors 1981 (Staffan Liljeqvist, opubl.), dels 2 ex. vid Hagaberg i Näsby år 2000 (FiV 32:99). Datum för de första videsparvarnas ankomst till Västmanland var betydligt tidigare under 1980- och 1990-talen, dvs. då förekomsten var som starkast.

 

Period

Mediandatum för

första observation

1976-1985

14 maj

1986-1995

23 april

1996-2005

29 april

2006-2015

5 maj

2016-2023

-

 

Senast uppdaterad 2024-03-21