Fjällpipare Charadrius morinellus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Fjällpiparen är en regelbunden genomflyttare under sträckperioderna och antalet rapporterade fynd såväl som antalet individer har ökat markant sedan senaste sekelskiftet. Den är i särklass mest frekvent sedd i maj, i synnerhet i mitten av månaden. Höststräcket är mer utdraget från mitten av juli till mitten av september och är betydligt fåtaligare jämfört med vårflyttningen.

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes sex fynd:

 

1955      1 ex. Gnien i Ramnäs 18.9 (VF 32:226).

1969      1 1K r. Lövsta i Dingtuna 14.9 (VF 29:238).

1970      1 ex. Gnien 10.5 (VF 32:226).

1971      2 ex. Nötmyran i Västerfärnebo 21.5 (VF 31:203).

1972      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 12.9 (VF 32:226; MVOF 4 [1]:22).

1973      1 ex. Sunnanfors i Skinnskatteberg 15.5 (VF 33:249).

 

 

Flyttning och övervintring

 

Vårflyttningen är starkt koncentrerad till mitten av maj och 85 % av observerade individer på våren har setts under perioden 11-20 maj. Samtliga fynd på våren ligger inom perioden 2-30 maj.

 

Sedda fjällpipare under höstflyttningen, sammanlagt 24 individer under perioden 2000-2023, ligger inom perioden 22 juli – 20 september, dock utan någon tydlig topp.

 

Veckovis fördelning av fynd 2000-2023.

 

Merparten av observationerna rör rastande fåglar och i regel ses mindre sällskap, ofta parvis uppträdande fåglar. Ibland har dock större (minst 20 ex.) ansamlingar av rastande fjällpipare rapporterats:

 

2006      20 r. Nederby i Fellingsbro 18.5 (FiV 38:117).

2008      33 r. Gussjöbäck i Fläckebo 18.5 (FiV 40:73).

2008      31-36 r. Värpeby i Kolbäck 18-19.5 (FiV 40:73).

2010      38 r. Mon vid Finnåkerssjön i Fellingsbro 13-14.5 (FiV 42[2-3]:33).

2010      42 r. Näset vid Finnåkerssjön i Fellingsbro 13-14.5 (FiV 42[2-3]:33).

2010      28 r. Norrsalbo i Västerfärnebo 13.5 (FiV 42[2-3]:33).

2010      73 r. Bergsmanshyttan i Nora 14-16.5 (FiV 42[2-3]:33).

2012      21 r. Hällby i Tillberga 11.5 (FiV 44[2-3]:35).

2016      25 r. Österäng i Kumla 14.5 (FiV 48[2-3]:41).

 

Det högsta antalet av sträckande fåglar:

 

2005      6 str. (S) Surahammar i Sura 22.7 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Senast uppdaterad 2024-03-16