Fjällgås Anser erythropus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Fjällgåsen uppträder sällsynt i Västmanland under vår och höst. Från Västmanland finns sammanlagt 113 rapporterade fynd, varav 72 fynd (226 ex.) från perioden 2000-2022. Ett tydligt trendbrott inträffade 2008 då för första gången sedan 1989 inte ett enda fynd gjordes, vilket inte heller var fallet 2009. Därefter har fjällgåsen uppträtt oregelbundet och inte årligen. Hösten 2004 bedömdes sammanlagt 48 ex. ha passerat landskapet, vilket är den högsta årssumman hittills: 12 ad. r. Asköviken 25-26 september (FiV 36:105), 9 ad. r. Jotsberga i Västerås-Barkarö den 3 oktober (FiV 36:105), 3 str. (Ö) Västeråsfjärden i Västerås den 3 oktober (FiV 36:105), 21 ex. (17 ad. + 4 1K) vid Malmön i Köping och Barkaröviken i Kungs Barkarö 25-26 september (FiV 36:105; VF Suppl. 44:63), 9 r. Malmön den 28 september (FiV 36:105), 7 ex. (3 ad. + 4 1K) Malmön 2-7 oktober (FiV 36:105), 7 ex. Barkaröviken den 2 oktober (FiV 36:105) samt 3 str. (S) Gnien i Ramnäs den 29 september (FiV 36:105). Det på året tidigaste vårfyndet gjordes vid Sällingsjön i Fellingsbro 27-29 februari 2020 (Västmanlands rapportkommitté) och de senaste vårfynden vid några tillfällen i mitten och slutet av maj. Ett undantag utgörs av en adult fågel vid Asköviken i Rytterne 1-2 juni 1996 (FiV 28:126; VF Suppl. 27:80). Höstfynden är betydligt färre, men rör ofta fler individer.

 

 

Veckovis fördelning av antalet fjällgäss 2000-2023.

 

Historik

 

Före 1976 gjordes tre fynd, de båda första rörde dock med största sannolikhet samma individ: 1 ex. Gnien i Ramnäs den 23 april 1973 (Sören Larsson 1973; Lars Lindell 1974f; Lars Lindell 1974) och, senare samma dag, 1 ex. Fläcksjön i Fläckebo (Lars Lindell 1974f; Lars Lindell 1974); 1 ex. Fläcksjön den 20 september 1975 (Lars Lindell 1975g; Lars Lindell 1976d; VF 35:315).

 

 

Kommentarer

 

År 1981 startade Svenska Jägareförbundet ett fjällgåsprojekt där man med vitkindade gäss Branta leucopsis som fosterföräldrar strävade efter att få i Lappland utplanterade fjällgäss att övervintra i Nederländerna istället för i Sydosteuropa. Meningen var att dessa gäss därefter skulle återvända till fjällen (Martin Tjernberg 1996, s. 251). Sannolikt har de allra flesta fynden i Västmanland under 1980- och 1990-talen sitt ursprung, direkt eller indirekt, i detta projekt.

 

Hybrider mellan fjällgås och vitkindad gås har rapporterats vid ett tillfälle: 6 r. Fröbbesta i Odensvi den 4 april 2005 (FiV 37:94; Henrik Lerner & Hakon Kampe-Persson 2006).

 

En rapporterad observation vid Melingssjön i Västanfors i september 1964 (Leif Lejdelin 1984), anses inte tillfredsställande dokumenterad.

 

Senast uppdaterad 2024-03-13