Fjällgås Anser erythropus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Fjällgåsen uppträder sällsynt i Västmanland under vår och höst. Från Västmanland finns sammanlagt 97 rapporterade fynd, varav 94 fynd (252 ex.) från perioden 1976-2016. År 2008 gjordes för första gången sedan 1989 inte ett enda fynd, vilket inte heller var fallet 2009! År 2010 siktades åter några fjällgäss och 4 fynd av sammanlagt 13 ex. gjordes. Både 2011 och 2012 saknades återigen fynd av fjällgås. Våren 2013 bedömdes fem individer ha rastat i Västmanland vid olika tillfällen och våren 2014 sågs 1-2 fåglar på flera lokaler. År 2015 gjordes tre fynd på våren och två på hösten medan endast ett höstfynd gjordes 2016.

 

Under 1990-talet var arten dock årlig på vårarna, även om antalet inblandade individer var lågt, oftast 1-3 ex. Våren 1999 rapporterades oväntat 6 ad. (omärkta) vid Nederby i Fellingsbro 5-27 april (VF Suppl. 33:88; FiV 31:100). Detta fynd följdes våren 2000 av 7 ad. (omärkta) vid Sjömosjön i Fellingsbro 5-7 april, vidare sannolikt samma fåglar vid Sjöboda i Munktorp den 12 april samt vid Boda i Dingtuna den 14 april (FiV 32:59; VF Suppl. 35:67). Våren 2001 rastade 5 ad. vid Malmön i Köping och Barkaröviken i Kungs Barkarö den 28 april (FiV 33:59; VF Suppl. 37:70). Våren 2002 gjordes hela fem fynd om sammanlagt 8 individer, varav troligen samma grupp om 4 ex. sågs rasta dels i Fellingsbro den 6 april, dels i Västerås-Barkarö den 10 april (FiV 34:95). Det förefaller inte helt osannolikt att det var samma grupp som också rastade i Västerås-Barkarö 17 april – 2 maj 2003 (FiV 35:91) och som sedan sträckte förbi Norra Björnö i Västerås den 3 maj 2003 (FiV 35:91). Våren 2004 rastade 9 ex. vid Asköviken 13-16 april (FiV 36:105). Våren 2005 sågs dels enstaka adulta fåglar rasta vid Limsta i Irsta 27 mars – 9 april, Hedensberg i Tillberga 29 – 30 mars och Gnien i Ramnäs den 1 april medan 10 ad. rastade vid Asköviken 22-24 april (FiV 37:93). Enstaka fåglar sträckte förbi Västersjön i Sura den 22 mars och Gnien den 25 mars (FiV 37:93). Vårarna 2006-2009 samt 2011-12 uteblev dock fjällgåsen helt från Västmanland. Våren 2013 siktades återigen fem individer och som följdes upp av 1-2 ex. våren 2014 samt 3 ex. våren 2015, men ingen 2016.

 

Höstarna 1996, 1998-2000 samt 2002-2005 har också större grupper påträffats rastande, nämligen minst 3 ex. (ev. upp till 12 ex.!) vid Husta i Köping den 8 oktober 1996 (FiV 28:126; VF Suppl. 27:80), 8-10 ex. vid Malmön i Köping 23 september-13 oktober 1998 (VF, Suppl. 32:85; FiV 30 [2]:20) samt 2 ad. (färgringmärkta) + 6 juv. vid Väster Bännbäck i Möklinta 12 september – 2 oktober 1999 (VF Suppl. 33:88; FiV 31:100). Hösten 2000 sågs 8 ad. + 2 juv. vid Barkaröviken i Kungs Barkarö 16-21 september (FiV 32:59; VF Suppl. 35:67). Den 30 september till och med den 5 oktober 2002 rastade ånyo 12 ex. vid Barkaröviken (FiV 34:95; VF Suppl. 40:72). 9 adulta rastade vid Malmön i Köping 29 september – 5 oktober 2003 (FiV 35:91).

 

Hösten 2004 bedömdes sammanlagt 48 ex. ha passerat landskapet: 12 ad. r. Asköviken 25-26 september (FiV 36:105), 9 ad. r. Jotsberga i Västerås-Barkarö den 3 oktober (FiV 36:105), 3 str. (Ö) Västeråsfjärden i Västerås den 3 oktober (FiV 36:105), 21 ex. (17 ad. + 4 1K) vid Malmön i Köping och Barkaröviken i Kungs Barkarö 25-26 september (FiV 36:105; VF Suppl. 44:63), 9 r. Malmön den 28 september (FiV 36:105), 7 ex. (3 ad. + 4 1K) Malmön 2-7 oktober (FiV 36:105), 7 ex. Barkaröviken den 2 oktober (FiV 36:105) samt 3 str. (S) Gnien i Ramnäs den 29 september (FiV 36:105). Hösten 2005 rastade 8 ad. vid Barkaröviken 17-24 september (FiV 37:93). De enda rastarna hösten 2006 var 3 ad. vid Sandsta i Munktorp den 30 oktober (FiV 38:90) och hösten 2007 gjordes endast två tillfälliga fynd av 2 ex. vardera. Inga fynd gjordes höstarna 2008-09 respektive 2011-2013. Hösten 2014 gjordes tre fynd, hösten 2015 två fynd (10 ex.) och hösten 2016 ett fynd (6 ex.).

 

Det på året tidigaste vårfyndet gjordes vid Bocksjön i Tillberga/Tortuna den 5 mars 1997 (FiV 29:122; VF Suppl. 30:99) och de senaste vårfynden vid några tillfällen i mitten och slutet av maj. Ett undantag utgörs av en adult fågel vid Asköviken i Rytterne 1-2 juni 1996 (FiV 28:126; VF Suppl. 27:80). Höstfynden är betydligt färre, men rör oftast fler individer. Under perioden 1976-2016 föreligger följande höstfynd:

 

1992      1 ad. Surahammar i Sura 27.10-21.11 (FiV 24:88; VF Suppl. 19:43-44).

1993      1 ex. Backgården i Västanfors 25.9 (FiV 25:69; VF Suppl. 21:59).

1994      1+1 ex. Gnien i Ramnäs 18.9 (FiV 26:111; VF Suppl. 22:76).

1996      Minst 3 ex. (ev. upp till 12 ex.) Husta i Köping 8.10 (FiV 28:126; VF Suppl. 27:80).

1998      8-10 ex. Malmön i Köping 23.9-13.10 (VF, Suppl. 32:85; FiV 30 [2]:20).

1999      2 ad. (färgringmärkta) + 6 juv. vid Väster Bännbäck i Möklinta 12.9-2.10 (VF Suppl. 33:88; FiV 31:100).

1999      1 str. Backgården i Västanfors 24.9 (FiV 31:100).

2000      8 ad. + 2 juv. Barkaröviken i Kungs Barkarö 16-21.9 (FiV 32:59; VF Suppl. 35:67).

2001      2 ad. Barkaröviken i Kungs Barkarö och Malmön i Köping 8-30.9 (FiV 33:59; VF Suppl. 37:70).

2002      2 str. (S) Gnien 18.9 (FiV 34:95).

2002      12 r. Barkaröviken 30.9-5.10 (FiV 34:95; VF Suppl. 40:72).

2002      3 ex. Dåvö i Munktorp 6.10 (FiV 34:95).

2002      3 ex. Cementatippen i Köping 8.10 (FiV 34:95).

2003      5 ad. r. Asköviken i Västerås-Barkarö 12-25.9 (FiV 35:91).

2003      9 ad. r. Malmön i Köping 29.9-5.10 (FiV 35:91).

2004      21 ex. (17 ad. + 4 1K) Malmön i Köping och Barkaröviken i Kungs Barkarö 25-26.9 (FiV 36:105; VF Suppl. 44:63).

2004      12 ad. r. Asköviken 25-26.9 (FiV 36:105).

2004      9 r. Malmön 28.9 (FiV 36:105).

2004      3 str. (S) Gnien i Ramnäs 29.9 (FiV 36:105).

2004      7 ex. (3 ad. + 4 1K) Malmön och Barkaröviken 2-7.10 (FiV 36:105).

2004      9 ad. r. Jotsberga i Västerås-Barkarö 3.10 (FiV 36:105).

2004      3 str. (Ö) Västeråsfjärden i Västerås 3.10 (FiV 36:105).

2005      8 ad. r. Barkaröviken 17-24.9 (FiV 37:93).

2006      1 str. (SV) Kvarnbacka i Västanfors 14.9 (FiV 38:91).

2006      1 ad. str. (SV) Snickarberget i Sura 29.9 (FiV 38:91).

2006      8 str. (SV) Broholmen i Kolbäck 14.10 (FiV 38:90).

2006      3 ad. r. Sandsta i Munktorp 30.10 (FiV 38:90).

2007      2 ad. r. Barkaröviken i K. Barkarö 23.9 (FiV 39:45).

2007      2 str. (SV) Backgården i Västanfors 30.9 (FiV 39:45).

2010      1 ad. r. Asköviken 30.8-1.9 (FiV 42[2-3]:20).

2014      2 ad. r. Dingtuna 11.10 (FiV 46[2-3]:23).

2014      3 r. Asköviken 16-19.10 (FiV 46[2-3]:23).                      

2014      3 ex. Bäppeby i Munktorp 26.10 (FiV 46[2-3]:23).

2015      7 1K r. Erikslund i Köping och Borgvik i Kungs Barkarö 10-23.10 (FiV 47[2-3]:25; VF Suppl. 56:53).

2015      3 str. (SV) Åsenlund i Ramnäs 27.10 (FiV 47[2-3]:25).

2016      6 ad. r. Kungsudden i Kungs Barkarö 28.10 (FiV 48[2-3]:28).

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes tre fynd, de båda första rörde dock med största sannolikhet samma individ: 1 ex. Gnien i Ramnäs den 23 april 1973 (MVOF 4[3]:4; VF 33:249; Lars Lindell 1974) och, senare samma dag, 1 ex. Fläcksjön i Fläckebo (VF 33:249; Lars Lindell 1974); 1 ex. Fläcksjön den 20 september 1975 (MVOF 6:39; MVOF 7 [2]:2; VF 35:315).

 

Kommentarer

 

År 1981 startade Svenska Jägareförbundet ett fjällgåsprojekt där man med vitkindade gäss Branta leucopsis som fosterföräldrar strävade efter att få i Lappland utplanterade fjällgäss att övervintra i Nederländerna i stället för i Sydosteuropa. Meningen var att dessa gäss därefter skulle återvända till fjällen (Martin Tjernberg 1996, s. 251). Sannolikt har de allra flesta fynden i Västmanland under 1980- och 1990-talen sitt ursprung, direkt eller indirekt, i detta projekt.

 

Hybrider mellan fjällgås och vitkindad gås har rapporterats vid ett tillfälle: 6 r. Fröbbesta i Odensvi den 4 april 2005 (FiV 37:94; Henrik Lerner & Hakon Kampe-Persson 2006).

 

En rapporterad observation vid Melingssjön i Västanfors i september 1964 (Leif Lejdelin 1984), anses inte tillfredsställande dokumenterad.

 

Senast uppdaterad 2017-08-25