Fjällgås Anser erythropus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Fjällgåsen uppträder sällsynt i Västmanland under vår och höst. Från Västmanland finns sammanlagt 97 rapporterade fynd, varav 94 fynd (252 ex.) från perioden 1976-2017. År 2008 gjordes för första gången sedan 1989 inte ett enda fynd, vilket inte heller var fallet 2009! År 2010 siktades åter några fjällgäss och 4 fynd av sammanlagt 13 ex. gjordes. Både 2011 och 2012 saknades återigen fynd av fjällgås. Våren 2013 bedömdes fem individer ha rastat i Västmanland vid olika tillfällen och våren 2014 sågs 1-2 fåglar på flera lokaler. År 2015 gjordes tre fynd på våren och två på hösten medan endast ett höstfynd gjordes 2016. År 2017 saknades åter fynd.

 

Under 1990-talet var arten dock årlig på vårarna, även om antalet inblandade individer var lågt, oftast 1-3 ex. Våren 1999 rapporterades oväntat 6 ad. (omärkta) vid Nederby i Fellingsbro 5-27 april (VF Suppl. 33:88; FiV 31:100). Detta fynd följdes våren 2000 av 7 ad. (omärkta) vid Sjömosjön i Fellingsbro 5-7 april, vidare sannolikt samma fåglar vid Sjöboda i Munktorp den 12 april samt vid Boda i Dingtuna den 14 april (FiV 32:59; VF Suppl. 35:67). Våren 2001 rastade 5 ad. vid Malmön i Köping och Barkaröviken i Kungs Barkarö den 28 april (FiV 33:59; VF Suppl. 37:70). Våren 2002 gjordes hela fem fynd om sammanlagt 8 individer, varav troligen samma grupp om 4 ex. sågs rasta dels i Fellingsbro den 6 april, dels i Västerås-Barkarö den 10 april (FiV 34:95). Det förefaller inte helt osannolikt att det var samma grupp som också rastade i Västerås-Barkarö 17 april – 2 maj 2003 (FiV 35:91) och som sedan sträckte förbi Norra Björnö i Västerås den 3 maj 2003 (FiV 35:91). Våren 2004 rastade 9 ex. vid Asköviken 13-16 april (FiV 36:105). Våren 2005 sågs dels enstaka adulta fåglar rasta vid Limsta i Irsta 27 mars – 9 april, Hedensberg i Tillberga 29 – 30 mars och Gnien i Ramnäs den 1 april medan 10 ad. rastade vid Asköviken 22-24 april (FiV 37:93). Enstaka fåglar sträckte förbi Västersjön i Sura den 22 mars och Gnien den 25 mars (FiV 37:93). Vårarna 2006-2009 samt 2011-12 uteblev dock fjällgåsen helt från Västmanland. Våren 2013 siktades återigen fem individer och som följdes upp av 1-2 ex. våren 2014 samt 3 ex. våren 2015, men ingen vare sig 2016 eller 2017.

 

Höstarna 1996, 1998-2000 samt 2002-2005 har också större grupper påträffats rastande, nämligen minst 3 ex. (ev. upp till 12 ex.!) vid Husta i Köping den 8 oktober 1996 (FiV 28:126; VF Suppl. 27:80), 8-10 ex. vid Malmön i Köping 23 september-13 oktober 1998 (VF, Suppl. 32:85; FiV 30 [2]:20) samt 2 ad. (färgringmärkta) + 6 juv. vid Väster Bännbäck i Möklinta 12 september – 2 oktober 1999 (VF Suppl. 33:88; FiV 31:100). Hösten 2000 sågs 8 ad. + 2 juv. vid Barkaröviken i Kungs Barkarö 16-21 september (FiV 32:59; VF Suppl. 35:67). Den 30 september till och med den 5 oktober 2002 rastade ånyo 12 ex. vid Barkaröviken (FiV 34:95; VF Suppl. 40:72). 9 adulta rastade vid Malmön i Köping 29 september – 5 oktober 2003 (FiV 35:91).

 

Hösten 2004 bedömdes sammanlagt 48 ex. ha passerat landskapet: 12 ad. r. Asköviken 25-26 september (FiV 36:105), 9 ad. r. Jotsberga i Västerås-Barkarö den 3 oktober (FiV 36:105), 3 str. (Ö) Västeråsfjärden i Västerås den 3 oktober (FiV 36:105), 21 ex. (17 ad. + 4 1K) vid Malmön i Köping och Barkaröviken i Kungs Barkarö 25-26 september (FiV 36:105; VF Suppl. 44:63), 9 r. Malmön den 28 september (FiV 36:105), 7 ex. (3 ad. + 4 1K) Malmön 2-7 oktober (FiV 36:105), 7 ex. Barkaröviken den 2 oktober (FiV 36:105) samt 3 str. (S) Gnien i Ramnäs den 29 september (FiV 36:105). Hösten 2005 rastade 8 ad. vid Barkaröviken 17-24 september (FiV 37:93). De enda rastarna hösten 2006 var 3 ad. vid Sandsta i Munktorp den 30 oktober (FiV 38:90) och hösten 2007 gjordes endast två tillfälliga fynd av 2 ex. vardera. Inga fynd gjordes höstarna 2008-09 respektive 2011-2013. Hösten 2014 gjordes tre fynd, hösten 2015 två fynd (10 ex.) och hösten 2016 ett fynd (6 ex.), men saknades alltså hösten 2017.

 

Det på året tidigaste vårfyndet gjordes vid Bocksjön i Tillberga/Tortuna den 5 mars 1997 (FiV 29:122; VF Suppl. 30:99) och de senaste vårfynden vid några tillfällen i mitten och slutet av maj. Ett undantag utgörs av en adult fågel vid Asköviken i Rytterne 1-2 juni 1996 (FiV 28:126; VF Suppl. 27:80). Höstfynden är betydligt färre, men rör oftast fler individer. Under perioden 1976-2017 föreligger följande höstfynd:

 

1992      1 ad. Surahammar i Sura 27.10-21.11 (FiV 24:88; VF Suppl. 19:43-44).

1993      1 ex. Backgården i Västanfors 25.9 (FiV 25:69; VF Suppl. 21:59).

1994      1+1 ex. Gnien i Ramnäs 18.9 (FiV 26:111; VF Suppl. 22:76).

1996      Minst 3 ex. (ev. upp till 12 ex.) Husta i Köping 8.10 (FiV 28:126; VF Suppl. 27:80).

1998      8-10 ex. Malmön i Köping 23.9-13.10 (VF, Suppl. 32:85; FiV 30 [2]:20).

1999      2 ad. (färgringmärkta) + 6 juv. vid Väster Bännbäck i Möklinta 12.9-2.10 (VF Suppl. 33:88; FiV 31:100).

1999      1 str. Backgården i Västanfors 24.9 (FiV 31:100).

2000      8 ad. + 2 juv. Barkaröviken i Kungs Barkarö 16-21.9 (FiV 32:59; VF Suppl. 35:67).

2001      2 ad. Barkaröviken i Kungs Barkarö och Malmön i Köping 8-30.9 (FiV 33:59; VF Suppl. 37:70).

2002      2 str. (S) Gnien 18.9 (FiV 34:95).

2002      12 r. Barkaröviken 30.9-5.10 (FiV 34:95; VF Suppl. 40:72).

2002      3 ex. Dåvö i Munktorp 6.10 (FiV 34:95).

2002      3 ex. Cementatippen i Köping 8.10 (FiV 34:95).

2003      5 ad. r. Asköviken i Västerås-Barkarö 12-25.9 (FiV 35:91).

2003      9 ad. r. Malmön i Köping 29.9-5.10 (FiV 35:91).

2004      21 ex. (17 ad. + 4 1K) Malmön i Köping och Barkaröviken i Kungs Barkarö 25-26.9 (FiV 36:105; VF Suppl. 44:63).

2004      12 ad. r. Asköviken 25-26.9 (FiV 36:105).

2004      9 r. Malmön 28.9 (FiV 36:105).

2004      3 str. (S) Gnien i Ramnäs 29.9 (FiV 36:105).

2004      7 ex. (3 ad. + 4 1K) Malmön och Barkaröviken 2-7.10 (FiV 36:105).

2004      9 ad. r. Jotsberga i Västerås-Barkarö 3.10 (FiV 36:105).

2004      3 str. (Ö) Västeråsfjärden i Västerås 3.10 (FiV 36:105).

2005      8 ad. r. Barkaröviken 17-24.9 (FiV 37:93).

2006      1 str. (SV) Kvarnbacka i Västanfors 14.9 (FiV 38:91).

2006      1 ad. str. (SV) Snickarberget i Sura 29.9 (FiV 38:91).

2006      8 str. (SV) Broholmen i Kolbäck 14.10 (FiV 38:90).

2006      3 ad. r. Sandsta i Munktorp 30.10 (FiV 38:90).

2007      2 ad. r. Barkaröviken i K. Barkarö 23.9 (FiV 39:45).

2007      2 str. (SV) Backgården i Västanfors 30.9 (FiV 39:45).

2010      1 ad. r. Asköviken 30.8-1.9 (FiV 42[2-3]:20).

2014      2 ad. r. Dingtuna 11.10 (FiV 46[2-3]:23).

2014      3 r. Asköviken 16-19.10 (FiV 46[2-3]:23).                      

2014      3 ex. Bäppeby i Munktorp 26.10 (FiV 46[2-3]:23).

2015      7 1K r. Erikslund i Köping och Borgvik i Kungs Barkarö 10-23.10 (FiV 47[2-3]:25; VF Suppl. 56:53).

2015      3 str. (SV) Åsenlund i Ramnäs 27.10 (FiV 47[2-3]:25).

2016      6 ad. r. Kungsudden i Kungs Barkarö 28.10 (FiV 48[2-3]:28).

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes tre fynd, de båda första rörde dock med största sannolikhet samma individ: 1 ex. Gnien i Ramnäs den 23 april 1973 (MVOF 4[3]:4; VF 33:249; Lars Lindell 1974) och, senare samma dag, 1 ex. Fläcksjön i Fläckebo (VF 33:249; Lars Lindell 1974); 1 ex. Fläcksjön den 20 september 1975 (MVOF 6:39; MVOF 7 [2]:2; VF 35:315).

 

Kommentarer

 

År 1981 startade Svenska Jägareförbundet ett fjällgåsprojekt där man med vitkindade gäss Branta leucopsis som fosterföräldrar strävade efter att få i Lappland utplanterade fjällgäss att övervintra i Nederländerna i stället för i Sydosteuropa. Meningen var att dessa gäss därefter skulle återvända till fjällen (Martin Tjernberg 1996, s. 251). Sannolikt har de allra flesta fynden i Västmanland under 1980- och 1990-talen sitt ursprung, direkt eller indirekt, i detta projekt.

 

Hybrider mellan fjällgås och vitkindad gås har rapporterats vid ett tillfälle: 6 r. Fröbbesta i Odensvi den 4 april 2005 (FiV 37:94; Henrik Lerner & Hakon Kampe-Persson 2006).

 

En rapporterad observation vid Melingssjön i Västanfors i september 1964 (Leif Lejdelin 1984), anses inte tillfredsställande dokumenterad.

 

Senast uppdaterad 2018-08-10