Fjällripa Lagopus muta (Montin 1776)

 

Förekomst

 

Fjällripan är påträffad en gång i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Ett fynd är känt från december 1895: ”En från artens rätta vistelseort vilsekommen fjellripa, Lagopus alpina, femina, blef å Bredsjö bruks mark, Hjulsjö socken, Örebro län, i sistlidne December månad ertappad och skjuten. Hon fanns då sittande på en stubbe i en med björk bevuxen skogsmark och var ensam. Genom benäget tillmötesgående blef hon mig tillsänd och är hos mig förvarad. Exemplaret är i ren vinterdrägt.” (Carl Gustaf Löwenhielm 1896).

 

Rasförhållanden

 

Fyndet torde gälla nominatrasen L. m. muta.

 

Kommentar

 

Märkligt nog gjordes också Upplands hittills enda fynd, även det en hona, samma vinter (Martin Tjernberg 1996, s. 313).

 

Senast uppdaterad 2024-03-14