Förord

 

När jag i mitten av 1990-talet påbörjade arbetet med att sammanställa underlaget för Västmanlands fåglar, såg jag några års arbete framför mig. Och slutresultatet, en bok, hägrade inte alltför långt borta. Ett par decennier senare, insåg jag med all önskvärd tydlighet att detta är ett evighetsprojekt, mer eller mindre. I vart fall om det ska genomföras ideellt och något annat är knappast realistiskt heller. Visst kan man diskutera ambitionsnivån, men jag bestämde mig på ett tidigt stadium för att "gå till botten" med det hela. Så långt jag känner att det är inom rimlighetens gräns vill jag lämna en så uttömmande redovisning som möjligt.

 

Flera av Sveriges landskap har begåvats med sammanställningar av fågelfaunan; Skåne, Blekinge, Halland, Södermanland, Uppland, Dalarna, Medelpad, Västerbotten. Jag vågar gissa att arbete pågår både här och där med ytterligare regional- eller lokalfaunor! För Västmanlands del har kunskapen om fågellivet aldrig tidigare sammanställts. Bara det är en utmaning.

 

Ett alternativ till att publicera materialet på webben är förstås en tryckt bok. Många föredrar nog, liksom jag, en bok att bläddra i jämfört med att skrolla på en bildskärm. Men, jag måste nog vidhålla att fördelarna överväger i detta sammanhang med att publicera "boken" på webben. Framför allt kan Västmanlands fåglar på detta sätt ständigt hållas aktuell, genom att den kontinuerligt kan uppdateras och rättas. En viktig förutsättning för att komma åt felaktigheter, ofullständigheter och svåråtkomliga källor, är att många ges tillfälle att granska och kommentera.

 

Thomas Pettersson