Gråhakedopping Podiceps grisegena (Boddaert 1783)

 

Förekomst

 

Gråhakedoppingen häckar sällsynt och oregelbundet i vegetationsrika sjöar i östra och södra Västmanland. Ett par gjorde häckningsförsök vid Asköviken i Västerås-Barkarö 2005, bland annat iakttogs bobygge 14-15 maj (FiV 37:104). Ett par gjorde ett misslyckat häckningsförsök vid Noren i Norberg 2006 (FiV 38:103; VF Suppl. 47:72) men häckade på nytt åren 2007-2012 samt 2015 (FiV 39:57; VF Suppl. 48:63; FiV 40:57; VF Suppl. 49:88; FiV 41:74; VF Suppl. 50:64; FiV 42[2-3]:26; FiV 43[2-3]:27; VF Suppl. 52:75; FiV 44[2-3]27; FiV 47[2-3]:31). 1 par häckade vid Frövisjön i Skultuna årligen 2010-2015 samt 2019 och 2023 (FiV 42[2-3]:26; FiV 43[2-3]:27; VF Suppl. 52:75; FiV 44[2-3]27; FiV 45[2-3]:27; FiV 46[2-3]:31; FiV 47[2-3]:31; Västmanlands rapportkommitté). Observationer under häckningstid (25 maj – 31 juli) föreligger under perioden 2000-2023 från följande sju lokaler:

 

·      Asköviken i Västerås-Barkarö (2002-2006)

·      Frövisjön i Skultuna (2010-2015, 2017, 2019, 2021-2023)

·      Frösvibäcken i Romfartuna (2022)

·      Barkaröviken i Kungs Barkarö/Köping (2018)

·      Gussjön i Fläckebo (2000, 2006)

·      Fläcksjön i Fläckebo (2006, 2010)

·      Noren i Norberg (2006-2012, 2014-2015)

 

 

Lokaler med fynd under häckningstid (1.6-31.7) 2000-2023. 

 

Arten uppträder dessutom regelbundet under sträcktider, främst i april, maj och oktober.

 

 

Historik

 

Gråhakedoppingen uppges som funnen första gången i Västmanland år 1916: ”har Lektor Floderus meddelat, att en gråhakedopping skulle ha observerats vid Arboga 1916 av en skogvaktare” (Einar Lönnberg 1925). Därefter dröjde nästföljande fynd ända till mitten av 1950-talet, då arten konstaterades häcka vid Djupen i Ramnäs. Detta beskrevs av Harald Wedérus (1958) så här: ”Tidigt på våren 1956... [---] ...på klarvattnet mellan vassruggarna patrullerade en praktfull gråhakedopping fram och tillbaka och annonserade med utdragna vrål att landskapet hade blivit berikat med ytterligare en intressant fågelart. [---] Först fram i juli uppenbarade sig båda gråhakarna med fem ungar i släptåg - en ovanligt stor kull för denna art, efter vad man kan utläsa av tillgänglig litteratur. Den stora ofreden i samband med andjakten i augusti emotsågs med en viss ängslan, men kullen tycks ha klarat sig igenom skärselden och sågs senare i månaden. På våren 1957 återvände gråhaken till sin häckningssjö, som ännu en gång genljöd av obeskrivbara ljudsensationer. [---] Häckningen lyckades även detta år och fem ungar sågs längre fram på högsommaren”. Häckningar ägde rum på samma lokal även 1958 och 1959: ”Vid en liten sjö i surahammarstrakten... ...häckar nu fjärde sommaren å rad ett par gråhakedoppingar (Podiceps griseigena)” (Per Löf 1959). En kuriositet i sammanhanget är att ”inspelning gjordes från Sveriges Radio” (Bertil Eriksson 1972). År 1960 syntes uppenbarligen ingen fågel vid Djupen, men väl åter 1961 respektive 1963: ”Under åren 1956-59 lyckade häckningar av ett par i en sjö i Surahammarstrakten. Under ovannämnda år observerades ungkullar. Den 16.5.1961 ett ex. samma lokal. Ett par den 3.5.-4.5.1963. Hanen lät ofta höra sitt parningsläte. Dock ingen häckning detta år (Per Löf)” (Hans Avelin 1968). I övrigt under 1960-talet gjordes följande fynd:

 

1960      1 ex. Råsvalen i Lindes 30.7 (Lars Gotborn, opubl.).

1966      ”Ett ex. sett i Aspasjön, Gusselby, N Lindesberg våren 1966 (Ola Almkvist)” (Hans Avelin 1968).

1968      1 ex. Gussjön i Fläckebo 11.5 (Anonym 1969).

1968      ”1 ex Västanfors bryggor, Fagersta 8.10 (Göran Cederwall)” (Hans Avelin 1970).

1969      1 ex. Råsvalen i Lindes 16.7 (Ingvar Granqvist 1970b).

 

Under 1970-talets första hälft noterades gråhakedoppingen varje år, varav under häckningstid vid Gussjön i Fläckebo årligen 1973-1975: 1 ex. 20-23 maj samt 21 juni – 2 juli 1973 (Stefan Björklund, opubl.); 1 ex. 21 april – 18 augusti 1974 (Lars Lindell 1975h); 1 ex. 27 april – 30 augusti 1975 (MVOF 7[2]:1). Därtill kan nämnas ett på året sent fynd vid Södra Hörken i Grängesberg/Ljusnarsberg 24-25 november 1972 (VF 32:228; Kjell Bylin 1975, s. 248). Det första fyndet någonsin vid Mälaren gjordes vid Fullerö i Västerås-Barkarö så sent som den 29 april 1975 (MVOF 6:24).

 

 

Åren 1991-1994 rapporterades säkerställda häckningar vid Djupen i Ramnäs (FiV 24:83; FiV 24:123; FiV 25:65; FiV 26:106; VF, Suppl. 22:69) och år 1991 iakttogs en bobyggande fågel vid Barkaröviken i Kungs Barkarö/Köping (FiV 23:86). Observationer under häckningstid (25 maj – 31 juli) föreligger under perioden 1976-1999 från följande tio lokaler:

 

·      Hässlösundet i Irsta (1979)

·      Barkaröviken i Kungs Barkarö/Köping (1991)

·      Gussjön i Fläckebo (1976-1978)

·      Hörendesjön i Karbenning/Västerfärnebo (1977)

·      Fläcksjön i Fläckebo (1977-1979)

·      Gnien i Ramnäs (1986)

·      Djupen i Ramnäs (1990-1998)

·      Finnåkerssjön i Fellingsbro (1986, 1999)

·      Sörbysjön i Fellingsbro (1997)

·      Noren i Norberg (1996, 1999)

 

Större (minst 4 ex.) ansamlingar före år 2000:

 

1998      5 ex. Sörsjön i Sura 2.5 (FiV 30[2]:11).

1998      4 ex. Vågsjön i Gunnilbo/Odensvi/Sura 2.5 (FiV 30[2]:11).

1998      4 ex. Glåpen i Sura 5.5 (FiV 30[2]:11).

 

Tre fynd gjordes i november före år 2000. Vinterfynd (december-mars) under samma period:

 

1979      1 ex. Arboga 27.2 (FiV 11:72).

1987      1 ex. Svartälven vid Högborn i Grythyttan 21-29.3 (FiV 18:59).

1995      1 ex. Hjälmaren vid Hällarna i Arboga 1.12 (FiV 27:106).

1996      1 ex. Prästbron, Lindesberg, i Linde 27.2-16.3 (FiV 28:121).

 

Flyttning och övervintring

 

Gråhakedoppingens vårflyttning genom landskapet äger rum huvudsakligen från slutet av april och kulminerar i början av maj. Oftast ses enstaka fåglar rasta, mer undantagsvis två och två. Den i särklass största iakttagna ansamlingen utgörs av 10 rastande vid Granfjärden i Ängsö den 20 april 2008 (FiV 40:57).

 

Höstflyttningen är mindre talrik, men synes kulminera i oktober. Större (minst 5 ex.) höstansamlingar:

 

2003      5 ex. Västlandasjön i Kolsva/Medåker/Västra Skedvi 16.10 (FiV 35:100).

2006      5 r. Södra Hörken vid Hörksbyn i Grängesberg 21-22.10 (FiV 38:104).

                                              

Novemberfynd är sällsynta och sex sådana föreligger under perioden 2000-2023. Vinterfynd (december-mars) är likaledes mycket ovanliga och följande har gjorts under samma period:

 

2006      1 ex. Södra Hörken vid Hörksbyn i Grängesberg 10.12 (FiV 38:104).

2008      1 ad. r. Galten vid Dåvö i Munktorp 14.12 (FiV 40:57).

 

Veckovis fördelning av gråhakedoppingar 2000-2023.

 

Mediandatum för första respektive sista observation under perioden 1976-2023 är den 21 april respektive den 21 oktober.

 

Period

Mediandatum för

första observation

Mediandatum för

sista observation

1976-1985

27 april

9 oktober

1986-1995

27 april

31 oktober

1996-2005

24 april

20 oktober

2006-2015

19 april

7 november

2016-2023

12 april

1 oktober

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen P. g. grisegena.

 

Senast uppdaterad 2024-01-17