Gulhämpling Serinus serinus (Linné 1766)

 

Förekomst

 

Gulhämplingen har påträffats vid två tillfällen i Västmanland, varav en gång under perioden 2000-2023. Båda fynden gjordes sommartid.

 

2000      1 ♂ Rya i Lindes 2.6 (FiV 32:97; VF Suppl. 35:113; Anonym 2000).

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes ett (1) fynd:

 

1976      1 ex. Fläcksjön i Fläckebo 7-10.7 (MVOF 8:83; VF 36:281; Karl-Gunnar Källebrink 1977).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd av en hanne vid Österhammar i Fellingsbro den 25 april 2000 har underkänts för publicering (FiV 32:99). Även ett fynd av 2 ex. i Lindesberg i Linde den 13 april 2002 har underkänts (FiV 37:148).

 

Senast uppdaterad 2024-03-19