Havssula Morus bassanus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Havssula har inte med tillfredsställande säkerhet påträffats i Västmanland, se dock nedan.

 

Kommentar

 

Ett tidigare publicerat fynd (FiV 20:79) från Örbäck i Karbenning i oktober 1970 eller 1971, har vid förnyad granskning av Västmanlands rapportkommitté underkänts (FiV 55[2-3]:67).

 

Senast uppdaterad 2024-01-15