Havssula Morus bassanus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Havssulan har påträffats en gång i Västmanland, men inte under perioden 1976-2021.

 

Historik

 

Det enda fyndet i Västmanland gjordes vid Örbäck i Karbenning i oktober 1970 eller 1971 (FiV 20:79). Fågeln uppehöll sig på en åker och återfanns senare död (Tommy Lennartsson, muntl.).

 

Senast uppdaterad 2022-04-24