Kamskrake Mergus cucullatus Linné 1758

 

Förekomst

 

Kamskraken är påträffad åtminstone nio gånger i Västmanland. Men med tanke på att åtminstone de fynd som gjordes under åren 1999-2002 är geografiskt rätt väl samlade, så betraktas de som att de rör samma individ. Det kan naturligtvis inte uteslutas att även fyndet 1992 handlar om samma fågel som senare påträffades, men tidsrymden synes lite väl stor. Förteckning över samtliga fynd:

 

1992      1 ♂ Norbergsån vid Hönsgärdet i Karbenning 31.3-10.4 (FiV 24:95; VF Suppl. 19:99).

1999      1 ad. ♂ Virsbosjön i Ramnäs 16.10 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2000      1 ♂ Ängelsberg i Västervåla 27-28.3 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2000      1 ♂ Västervåla k:a (viltvatten) 7.5 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2000      1 ♂ Virsbosjön vid Hökebo i Ramnäs 6.11 (FiV 32:65; VF Suppl. 35: 145).

2001      1 ♂ Kolbäcksån vid Persbo i Ramnäs 21.4 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2001      1 ♂ Västervåla k:a (viltvatten) 25-29.4 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2001      1 ♂ Ängelsberg 19.5 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2001      1 ♂ r. Lilla Nadden i Ramnäs 15.10 (Ralf Lundmark, opubl.).

2002      1 ♂ Ängelsberg 7-11.4 (FiV 34:99; VF Suppl. 40:145).

 

Kommentar

 

Artens uppträdande kan vara spontant, men det bedöms som troligast att fåglarna har sitt ursprung i fångenskap.

 

Senast uppdaterad 2022-04-06