Kamskrake Mergus cucullatus Linné 1758

 

Förekomst

 

Kamskraken har rapporterats 12 gånger i Västmanland, varav sju (7) gånger under perioden 2000-2022. Flera av fynden handlar sannolikt om samma individ, särskilt fynden 2000, 2001 respektive 2022. Förteckning över fynden under perioden 2000-2022:

 

2000      1 ♂ Ängelsberg i Västervåla 27-28.3 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2000      1 ♂ Västervåla kyrka (viltvatten) 7.5 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2000      1 ♂ Virsbosjön vid Hökebo i Ramnäs 6.11 (FiV 32:65; VF Suppl. 35: 145).

2001      1 ♂ Kolbäcksån vid Persbo i Ramnäs 21.4 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2001      1 ♂ Västervåla kyrka (viltvatten) 25-29.4 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2001      1 ♂ Ängelsberg 19.5 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

2001      1 ♂ r. Lilla Nadden i Ramnäs 15.10 (Västmanlands rapportkommitté).

2002      1 ♂ Ängelsberg 7-11.4 (FiV 34:99; VF Suppl. 40:145).

2022      1 ♂ r. Blåsut i Nora 18.4 (FiV 55[2-3]:66; VF Suppl. 63:180).

2022      1 ♂ r. Sörbysjön i Fellingsbro 17.5 (FiV 55[2-3]:66; VF Suppl. 63:180).

 

Historik

 

Två fynd rapporterades före år 2000:

 

1992      1 ♂ Norbergsån vid Hönsgärdet i Karbenning 31.3-10.4 (FiV 24:95; VF Suppl. 19:99).

1999      1 ad. ♂ Virsbosjön i Ramnäs 16.10 (FiV 33:66; VF Suppl. 37:143).

 

Kommentar

 

Artens uppträdande kan vara spontant, men det bedöms som troligast att fåglarna har sitt ursprung i fångenskap.

 

Senast uppdaterad 2023-12-10