Kaspisk trut Larus cachinnans Pallas 1811

 

Förekomst

 

Arten har påträffats 12 gånger i Västmanland, varav 11 gånger under perioden 2000-2022:

 

1998      1 1K Västerås 20-21.10 (VF Suppl. 33:150; FiV 31:123).

2005      1 1K Lögarängen i Västerås 19.11 (VF Suppl. 45:109; FiV 37:122).

2007      1 ad. Husta i Köping 7.1 och 1 ad. Köpings hamn 12.1 (FiV 39:79; VF Suppl. 48: 100).

2010      1 2K r. Köpings hamn 17-25.8 (FiV 42[2-3]:38).

2016      1 3K r. Munkängen i Västerås 29.12 (FiV 43[2-3]:48; VF Suppl. 57:125).

2018      1 1K r. Munkängen i Västerås 4.11 (FiV 50[2]:41; VF Suppl. 59:118).

2018      1 1K r. Munkängen 17.11 (FiV 50[2]:41; VF Suppl. 59:118).

2018      1 1K r. Munkängen 4.12 (FiV 50[2]:41; VF Suppl. 59:118).

2020      1 2K r. Munkängen 3-7.11 (FiV 52[2-3]:51; VF Suppl. 61:113).

2022      1 3K r. Västeråsfjärden vid Kattskär i Västerås 7.1 (FiV 55[2-3]:41).

2022      1 3K r. Lögarängen 17.1 (FiV 55[2-3]:41).

2022      1 3K r. Lögarängen 22.12 (FiV 55[2-3]:41).

 

Historik

 

Ett fynd gjordes före år 2000:

 

1998      1 1K Västerås 20-21.10 (VF Suppl. 33:150; FiV 31:123).

 

Kommentar

 

Ett rapporterat fynd vid Snesarboudde i Kärrbo den 12 april 1998, har underkänts för publicering (FiV 30[2]:42; VF, Suppl. 32:158). Ytterligare fem fynd från åren 1999-2000 har underkänts för publicering (FiV 33:101; FiV 34:122). Ett fynd av en 1K-fågel vid Rågsäcken i Munktorp den 19 augusti 2002 har underkänts för publicering (FiV 36:160; VF Suppl. 44:154). Ett fynd av 1 1K vid Färjkajen i Västerås den 9 december 2005 har också det underkänts (FiV 37:148; VF Suppl. 45:158).

 

Senast uppdaterad 2023-08-17