Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa (Vieillot 1817)

 

Förekomst

 

Arten är påträffad en gång i Västmanland, men inte under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Ett äldre fynd föreligger från sjön Torrvarpen i Grythyttan: ”Ett exemplar af den klykstjertade stormsvalan (Procellaria Leucorrhoa, Vieil.) anträffades nämligen i döende tillstånd den 28 dec. 1902 på isen å sjön Torrvarpen i Örebro län af studeranden Nils Forssblad och skänktes af honom till Upsala univ. zool. museum.” (Gustaf Kolthoff 1903). Uppgiften återfinns i L. A. Jägerskiöld & Gustaf Kolthoff (1911-26, s. 413): ”…i sjön Torrvarpen vid Grythytte i Västmanland (28: XII, 1902, N. Forssblad i brev)”. Fågeln, jag utgår från att det är samma individ, förvaras monterad i Zoologiska museet vid Uppsala universitet, men är där daterad den 28 december 1892 (Lars Wallin, in litt.). Denna datering finns också i Kai Curry-Lindahl (1959-63, s. 2161): ”Ett ex. i sjön Torrvarpen, Grythyttans socken, 28 dec. 1892 (Zool. institutionen i Uppsala)”. En notis i Nerikes Allehanda i januari 2003 under vinjetten ”Nora för 100 år sedan” återger en notis från januari 1903 och torde bekräfta att året då fyndet gjordes skall vara 1902: ”Vilsekommen. En stormsvala (sjöfågel) förirrad hit från Irland eller dess närhet, påträffades smått flaxande hit och dit sistlidne annan eller tredje dag jul i Grythytteviken. Studeranden Nils Forssblad i Grythyltehed upptäckte den lilla frusna och hungrande främlingen och förpassade honom till de sälla jaktmarkerna. Den dödade fågeln, af ungefär samma storlek som vår tornsvala, skickades till konservator Kolthoff i Upsala.”.

 

Rasförhållanden

 

Fyndet avser sannolikt nominatrasen O. l. leucorhoa.

 

Senast uppdaterad 2024-01-15