Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus (Pallas 1811)

 

Förekomst

 

Kungsfågelsångaren är påträffad fyra gånger i Västmanland, varav tre gånger under perioden 2000-2023:

 

2017      1 ex. Norra Skiljebo i Västerås 24.10 (FiV 49[2-3]:60).

2020      1 r. Sundbo i Västerås-Barkarö 11.10 (FiV 52[2-3]:65; VF Suppl. 61:157).

2020      1 r. Johannesberg, Årby, i Svedvi 15.11 (FiV 52[2-3]:65; VF Suppl. 61:157).

 

Historik

 

Före år 2000 gjordes ett (1) fynd:

 

1995      1 ex. Gränsta i Västerås-Lundby 24.10 (FiV 27:142; Daniel Green 1996; VF, Suppl. 25:110).

 

Senast uppdaterad 2024-01-22