Kustlabb Stercorarius parasiticus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Kustlabben uppträder sällsynt som genomflyttare, främst under vår och höst. Den ses inte årligen och det har glesnat mellan fynden under det senaste decenniet. Sammanlagt har 86 fynd gjorts, varav 55 under perioden 2000-2023. Vanligen ses enstaka fåglar, men i tio fall har fler än en setts tillsammans. Som mest under perioden 2000-2023 har 4 ex. setts under en och samma dag:

 

2007      4 1K str. (SV) Bergsäng i Nora 1.9 (FiV 39:77).

2020      4 str. (NO) Sällinge i Fellingsbro 9.5 (FiV 52[2-3]:53).

 

 

Veckovis fördelning av kustlabbar 2000-2023.

 

Historik

 

Före år 2000 är 31 fynd kända, varav de fem första är följande:

 

1916      ”Labb iakttagen af mig vid Ridön [Västerås-Barkarö] på flyttning 1916.” (Ur odaterade anteckningar i V.N.F.:s arkiv, undertecknade av Tenow, förvarade i Västerås stadsarkiv). ”Observerad i Barkarö vid Mälaren 1916.” (Matts Floderus 1925)

1951      ”Kl. 16.30 den 13 maj 1951 sträckte en labb över fjärden utanför Ängsölandet.” (Sten-Bertil Fredriksson 1953). ”Den 13.5.1951 sträckte 1 ex. över fjärden utanför Ängsölandet i Västmanland.” (Sten-Bertil Fredriksson 1955).

1968      1 ad. Gäsjö-Dammsjön i Norberg 1.8 (Hans Avelin 1970)

1975      ”...observerad vid ett tillfälle, i juli 1975 vid Åvestbo [Västanfors]” (Leif Lejdelin 1984).

1975      4 ex. Hälleskogen i Västerfärnebo m.8 (Lars Lindell 1976d; VF 38:261).

 

 

Kommentar

 

Följande fynd har uppgivits: ”Herr I. [”Iv. Iverus”] har ock, vid Klotens bruk i Ramsbergs socken, skjutit en annan nordlig hafsfogel, nämligen Spetsstjertade Labben. Exemplaret fäldes på eftersommaren 1863 och uppsändes till Wetenskaps-Akademiens samlingar.” (Anonym 1866). Fyndet gäller dock en bredstjärtad labb S. pomarinus (Anonym 1872b). Ett tidigare publicerat fynd (FiV 13:86) av en kustlabb vid Norasjön i Nora den 22 maj 1955 har visat sig att den är identisk med en fjällabb där samma dag (Knut Borg 1956).

 

Senast uppdaterad 2024-01-15