Kustlabb Stercorarius parasiticus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Kustlabben uppträder sällsynt som genomflyttare, främst under vår och höst. Den ses inte årligen. Vanligen ses enstaka fåglar, men i åtta fall har fler än en setts tillsammans. Sammanlagt har 85 fynd gjorts, varav 79 under perioden 1976-2020.

 

 

 

Historik

 

Före 1976 är följande sex fynd kända:

 

1916      ”Labb iakttagen af mig vid Ridön [Västerås-Barkarö] på flyttning 1916.” (Ur odaterade anteckningar i V.N.F.:s arkiv, undertecknade av Tenow, förvarade i Västerås stadsarkiv). ”Observerad i Barkarö vid Mälaren 1916.” (Matts Floderus 1925)

1951      ”Kl. 16.30 den 13 maj 1951 sträckte en labb över fjärden utanför Ängsölandet.” (Sten-Bertil Fredriksson 1953). ”Den 13.5.1951 sträckte 1 ex. över fjärden utanför Ängsölandet i Västmanland.” (Sten-Bertil Fredriksson 1955).

1955      1 ex. Norasjön i Nora 22.5 (FiV 13:86).

1968      1 ad. Gäsjö-Dammsjön i Norberg 1.8 (Hans Avelin 1970)

1975      ”...observerad vid ett tillfälle, i juli 1975 vid Åvestbo [Västanfors]” (Leif Lejdelin 1984).

1975      4 ex. Hälleskogen i Västerfärnebo m.8 (Lars Lindell 1976d; VF 38:261).

 

Kommentar

 

Följande fynd har uppgivits: ”Herr I. [”Iv. Iverus”] har ock, vid Klotens bruk i Ramsbergs socken, skjutit en annan nordlig hafsfogel, nämligen Spetsstjertade Labben. Exemplaret fäldes på eftersommaren 1863 och uppsändes till Wetenskaps-Akademiens samlingar.” (Anonym 1866). Fyndet gäller dock en bredstjärtad labb S. pomarinus (Anonym 1872b).

 

Senast uppdaterad 2022-04-14